Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupy Badawcze

Laboratorium ds. Badań nad Zmiennością Genomu Ludzkiego

Professor Wojciech Branicki

T: +4812 664 6111
E: wojciech.branicki@uj.edu.pl

więcej o

Laboratorium Przeciwciał Monoklonalnych

więcej o

Grupa badawcza Krystalografii Białek

więcej o

Laboratorium Bezpieczeństwa Żywności

więcej o

International Asssociated Laboratory - Laboratoire International Associé (LIA)

więcej o

Max Planck Laboratory

więcej o

Bionanoscience and Biochemistry Laboratory

więcej o

Laboratorium Fotobiologii

więcej o

ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology

więcej o

Grupa Badawcza Interakcji Roślin z Mikroorganizmami

więcej o

Bioinformatics Research Group

więcej o

Genetic Research and Nutrigenomics Group

więcej o

Plant Molecular Biology Laboratory

więcej o

Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych

więcej o

Laboratorium Biologii Rozwoju

więcej o

Pracownia Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnej Białek

więcej o

Microbial Genomics Group

więcej o