Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii w Małopolskim Centrum Biotechnologii z zakresu biochemii/biologii molekularnej

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii w Małopolskim Centrum Biotechnologii z zakresu biochemii/biologii molekularnej

Do naszego zespołu badawczego poszukujemy obecnie naukowca, który będzie zaangażowany w projekt badawczy mający na celu zrozumienie mechanizmu molekularnego upakowania cargo oraz jego wpływu na aktywność katalityczną biosyntezy nanopojemnika witaminy B2, kompleksu syntazy ryboflawiny/syntazy lumazyny. Projekt daje możliwość zdobycia doświadczenia w tzw. ewolucji ukierunkowanej, jednego z najpotężniejszych sposobów uzyskiwania białek o zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, a także w bionanotechnologii opartej na klatkach białkowych, popularnym naukowo temacie ze względu na swe potencjalne zastosowania w katalizie i medycynie. Osoba na tym stanowisku stanie się częścią tworzącej sie grupy dr Yusuke Azuma (https://www.azumag.com/), w zespole prof. Jonathana Heddle zlokalizowanym w Małopolskim Centrum Biotechnolgoii UJ w pięknym mieście w Krakowie.
 
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- wykazują predyspozycje do pracy badawczej.
 
Szczegółowe kryteria dla kandydata chętnego do dołączenia do pracy w zespole badawczym pracującym nad projektem. 
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
1. posiadać wysoką motywację do realizacji projektu inżynierii białek,
2. posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej / laboratoryjnej, najchętniej w ewolucji ukierunkowanej,
3. posiadać wykształcenie w jednej z dyscyplin naukowych związanych z tym projektem, np. biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biologia strukturalna, biologia komórki i biologia chemiczna,
4. posiadać opublikowany co najmniej jeden artykuł w czasopiśmie recenzowanym jako pierwszy autor (Jeżeli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długi czas recenzji, zgłoszenie patentowe itp., proszę zaznaczyć to we wniosku),
5. być chętnym do samorozwoju w kierunku naukowym związanym z kierunkiem projektu,
6. potrafić współpracować z kolegami z zespołu,
7. potrafić uczyć studentów technik laboratoryjnych,
8. być biegłym w języku angielskim w mowie i piśmie.
 
Stanowisko: ASYSTENT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 30.04.2021r. 
Data wytworzenia: 17.03.2021
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf