Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.133.2024)

Kryteria kwalifikacyjne
 
Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 
biorą czynny udział w życiu naukowym.
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania
 
Idealny kandydat będzie wykazywał:
1. wysoki poziom motywacji w rozwijaniu nowej generacji systemów dostarczania leków w oparciu o „nanomaszyny”,
2. duże doświadczenie w zakresie biologii strukturalnej, 
3. minimum 3 lata doświadczenia w pracy laboratoryjnej, preferencyjnie na polu bionanonauki i/lub biologii strukturalnej; doświadczenie w analizie cryoEM kompleksów białkowych będzie dodatkowym atutem,
4. co najmniej jedną publikację z pierwszym autorstwem w wysokiej klasy czasopiśmie naukowym (jeżeli warunek ten nie może być spełniony ze względu na długi proces recenzji, aplikację patentową itp., proszę o wyszczególnienie tego w aplikacji),
5. silne nastawienie do samorozwoju i chęci do ukierunkowania swojej kariery na polu bionanonauki/biologii strukturalnej,
6. zdolności do kierowania rozwojem projektu oraz umiejętności pracy w grupie, aby osiągać wspólnie nakreślone cele,
7. umiejętność przekazywania wiedzy innym członkom zespołu w zakresie technik i metod badawczych,
8. swobodę w komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie,
9. wszystkie warunki określone w: Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym:
a. uzyskał stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie (okres ten może zostać wydłużony w zależności od zaistniałych okoliczności określonych w odrębnych przepisach),
b. uzyskał stopień doktora poza Uniwersytetem Jagiellońskim lub odbył co najmniej 10-miesięczny, ciągły udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora,
c. dr Antonina Naskalska nie była opiekunem, ani opiekunem posiłkowym rozprawy doktorskiej kandydata.
 
Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 14.05.2024
Data wytworzenia: 15.04.2024
 
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf