Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Grupie Bioinformatyki (fundowany z programu NCN SONATA 15)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Grupie Badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii (fundowany z programu NCN SONATA 15)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym;
4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych
 
Wymagane szczegółowe kwalifikacje:

1) tytuł doktora w dziedzinie informatyki, lub biologii, bioinformatyki, fizyki, matematyki lub pokrewnej,
2) doskonała znajomość języka angielskiego,
3) doświadczenie w analizie danych metagenomicznych lub doświadczenie w technikach uczenia maszynowego,
4) doświadczenie w przynajmniej jednym języku programowania (zwłaszcza Python),
5) umiejętność współpracy,
6) chęć pracy interdyscyplinarnej,
7) zrozumienie znaczenia komunikacji i interakcji z innymi członkami grupy, współpracownikami i pracownikami Centrum.

Więcej informacji o stanowisku znajduje się na stronie: http://tomaszlab.org/associate_sonata 
 
Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 30.04.2021
Data wytworzenia: 16.03.2021
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf