Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych w pracowni Krystalografii Małopolskiego Centrum Biotechnologii w zakresie biologii molekularnej, biochemii, biotechnologii, medycyny lub dziedzin pokrewnych

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych w pracowni Krystalografii Małopolskiego Centrum Biotechnologii w zakresie biologii molekularnej, biochemii, biotechnologii, medycyny lub dziedzin pokrewnych w ramach realizacji projektu OPUS 13 pn. „Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna immunologicznych punktów kontrolnych” (stanowisko w projekcie typu „post-doc”).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 
2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
3. posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.
Ponadto
4. mają pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
5. posiadają odpowiedni dorobek naukowy (publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, IF, liczba cytowań);
6. biorą czynny udział w życiu naukowym (nagrody, stypendia, udokumentowane kierownictwo w grantach lub aplikacje o fundusze na badania naukowe w charakterze kierownika projektu, wystąpienia na konferencjach i sympozjach);
7. mają komunikatywna znajomość języka angielskiego;
8. mają praktyczną znajomość programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, programy graficzne (np. Corel Draw);
 
Stanowisko: ASYSTENT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 19.03.2021
Data wytworzenia: 18.02.2021
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf