Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych (biologia strukturalna, biologia molekularna, bionanonauka (origami DNA, nanomaszyny)) w laboratorium Bionanonauki i Biochemii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych (biologia strukturalna, biologia molekularna, bionanonauka (origami DNA, nanomaszyny)) w laboratorium Bionanonauki i Biochemii w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII (w ramach projektu FNP TEAM)

Laboratorium Bionanonauki i Biochemii poszukuje obecnie kandydata na pełnopłatne stanowisko pracownika z grupy pracowników naukowo-technicznych na okres do 24 m-cy. Wybrany kandydat dołączy do projektu, którego celem jest wykorzystanie wiedzy na temat projektowania i budowania nowych nanomaszyn DNA do zaprojektowania produkcji i testowania nowej platformy dla szczepionek skutecznych przeciwko SARS-CoV-2.

Kto może aplikować

Idealny kandydat powinien:

Posiadać tytuł licencjata z jednej z następujących nauk: biochemia, chemia biologiczna, biologia molekularna, biologia  strukturalna lub dziedzin pokrewnych;

Posiadać doświadczenie w przynajmniej jednym z:  biochemii białek, chemii lipidów, nanotechnologii DNA;;

Doświadczenie w technikach biologii strukturalnej oraz TEM i/lub mikroskopii sił atomowych biologicznych makromolekuł (w tym origami DNA) będzie mile widziane;

Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Posiadać zdolność dobrej organizacji pracy oraz dokumentacji pracy eksperymentalnej;

Posiadać zdolność pracy w różnych dziedzinach i jest chętny do zdobywania wiedzy z nowych dziedzin;

Potrafić współpracować;

Szczegóły projektu:
Wybrany kandydat dołączy do projektu, którego celem jest wykorzystanie wiedzy na temat projektowania i budowania nowych nanomaszyn DNA do zaprojektowania produkcji i testowania nowej platformy dla szczepionek skutecznej przeciwko SARS-CoV-2.

Stanowisko: Pracownik naukowo-technicznych
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 19.10.2020 w południe czasu środkowoeuropejskiego letniego
Data wytworzenia: 18.09.2020

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf