Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Małopolskie Centrum Biotechnologii w Grupie Interakcji Roślin z Mikroorganizmami w zakresie: biologii roślin/mikrobiologii

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
2) wykazująca predyspozycje do pracy badawczej;
3) przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska 
w grupie pracowników badawczych. 
4) znajomość metodologii badań analitycznych i wykorzystania technik biologii molekularnej w ochronie środowiska i rolnictwie
5) Doświadczenie we współpracy z sektorem prywatnym (projekty wdrożeniowe, tzw. „proof-of-concept”) 
6) Doświadczenie przy pisaniu aplikacji patentowych
7) Doświadczenie w analizie ekspresji genów
8) Doświadczenie w ekstrakcji metagenomów ze środowiska, analiza metagenomiczna
9) Doświadczenie z technikami CRISPR-Cas
 
Stanowisko: ASYSTENT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 23.05.2020
Data wytworzenia: 22.04.2020
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf