Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko samodzielnego biologa w projekcie „Genomics of phage therapy: evolutionary drivers and medical implications”

W dniu 18.11.2019 zebrała się komisja powołana dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko samodzielnego biologa w projekcie „Genomics of phage therapy: evolutionary drivers and medical implications” (numer Wykonawcy z wniosku o dofinansowanie: Project Group member no.2).

Skład komisji:

  • Dr Rafał Mostowy (Uniwersytet Jagielloński)- przewodniczący komisji, kierownik projektu
  • Dr Tomasz Kościółek (Uniwersytet Jagielloński)
  • Dr Michał Szymański (Uniwersytet Gdański)

Do konkursu zgłosiło się 8 kandydatów.

Po rozpatrzeniu nadesłanych przez kandydatów dokumentów komisja zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatury Janusza Koszuckiego.

Wyłoniony kandydat spełnia kryteria ogłoszonego stanowiska oraz złożył wszystkie wymagane dokumenty przed upływem terminu składania wniosków. Pan Koszucki ukończył studia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów zdobył doświadczenie pracy doświadczalnego w laboratorium oraz w programowaniu i bioinformatyce. Ponadto odbył staże zagraniczne w Niemczech (Program Erasmus na Freie Universitaet Berlin) oraz we Francji (staż naukowy w CNRS w Orleanie). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się ogromnym zainteresowaniem oraz imponującą wiedzą w dziedzinie genomiki oraz bioinformatyki fagów. W porównaniu z innymi kandydatami wykazał również ogromny entuzjazm dla ogłoszonej pozycji i pracy naukowej w grupie Genomiki Mikrobów.

Informacje o konkursie:

Informacje o konkursie zamieszczono na stronach: euraxess.pl, careers.iscb.com, FindAPhD.com, mostowylab.com, twitter.com/rafalmostowy

Termin składania ofert upłynął 30.09.2019 r.

Informacja o wynikach konkursu.