Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA BADAWCZEGO w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biotechnologii

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy  naukowej  i  dydaktycznej,   
 
Idealny kandydat powinien posiadać:
- szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie bioinformatyki, biologii obliczeniowej, uczenia maszynowego;
- międzynarodowe doświadczenie badawcze (członek międzynarodowych konsorcjów badawczych);
- doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej po angielsku (kluczowe);
- doświadczenie w pozyskiwaniu grantów badawczych (krajowych i międzynarodowych);
- doświadczenie w aktywnym uczestniczeniu w życiu środowiska naukowego (organizowanie międzynarodowych konferencji, działając przynajmniej jako redaktor gościnny w indeksowanym czasopiśmie)
- dobre umiejętności prezentacyjne i organizacyjne (udział w co najmniej jednaj konferencji międzynarodowej jako zaproszony prelegent);
- umiejętność/chęć pracy w interdyscyplinarnym środowisku;
- doskonałe umiejętności organizacyjne;
- publikacje jako pierwszy autor w międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie.
 
Stanowisko: Adiunkt Badawczy
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 21.11.2019
Data wytworzenia: 22.10.2019
 
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf