Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko Asystenta Naukowego w Pracowni Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnych Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ (projekt SONATA BIS, NCN)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Naukowego w Pracowni Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnych Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ (projekt SONATA BIS, NCN).

Pracownia Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnych Białek (dr Tomasz Kantyka) jest ambitną i rozwijającą się grupą badawczą zajmującą się analizą modyfikacji proteolitycznych na patogenezę bakteryjną, odpowiedź immunologiczną oraz funkcjonowanie systemów przekazu sygnału w organizmach eukariotycznych. Wybrany kandydatka/kandydat dołączy do wielodyscyplinarnego zespołu realizującego projekt Sonata Bis finansowany przez NCN, którego celem jest analiza wpływu proteolizy i modyfikacji postranslacyjnych peptydu modyfikującego apetyt – ghreliny – na jego funkcje fizjologiczne. Oferujemy zatrudnienie w młodym zespole o dobrej atmosferze pracy i dużym zaangażowaniu w prace badawcze.
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.
Idealny kandydat powinien:
- Wykazać doświadczenie zawodowe, włączając wysoko notowane publikacje w przedmiotowych dziedzinach nauki;
- Posiadać doświadczenie w stosowaniu podstawowych technik laboratoryjnych (biochemicznych i molekularnych) obejmujące m.in. techniki elektroforetyczne białka/DNA, Western Blot, ELISA, stacjonarne i kinetyczne pomiary spektrofotometryczne i fluorymetryczne, PCR, klonowanie, wprowadzanie konstruktów genetycznych do komórek prokariotycznych i eukariotycznych, analityczne i preparatywne techniki chromatografii cieczowej w systemach FPLC/HPLC. Wymagane są również umiejętności związane z hodowlą bakterii (szczególnie beztlenowych), hodowlą komórek eukariotycznych, doświadczenie w pracy z materiałem zwierzęcym (izolacja narządów/tkanek, homogenizacja, przygotowanie materiału do analiz biochemicznych i immunohistochemicznych), umiejętność izolacji komórek z pełnej krwi;
- Dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w pracy z komórkowymi i zwierzęcymi modelami infekcyjnymi, znajomość technik cytometrii przepływowej i metod mikroskopowych;
- Posługiwać się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym umożliwiającym swobodne prowadzenie konwersacji oraz przygotowanie publikacji naukowych.

 

Stanowisko: Asystent Naukowy
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 05.10.2019
Data wytworzenia: 05.09.2019

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Pobierz plik.pdf