Newsroom

Konkurs na stanowisko Adiunkta Naukowego w Laboratorium Proteomiki i Spektrometrii Mas (umowa na zastępstwo) - Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta Naukowego w Laboratorium Proteomiki i Spektrometrii Mas (umowa na zastępstwo) - Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadanie stopnia naukowego,
2) wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
3) odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
4) czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, 
5) pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej.
Idealny kandydat powinien posiadać:
1) tytuł doktora nauk biochemicznych, chemicznych, biofizycznych lub ewentualnie biologicznych,
2) doświadczenie zawodowe w pracy laboratoryjnej w przedmiotowych obszarach, 
3) praktyczną znajomość w zakresie technik analitycznych takich jak tandemowa spektrometria mas w proteomice, chromatografia cieczowa, metody spektroskopowe,
4) praktyczną znajomość technik proteomicznej analizy ilościowej wraz z analizą statystyczną a także praktyczną znajomość techniki Western Blot,
5) praktyczną znajomość technik biologii molekularnej tj: izolacja DNA, RNA, reakcja PCR, Real-Time PCR, umiejętność przeprowadzania analiz poziomu transkryptów,
6) podstawową znajomość technik hodowli linii komórkowych in vitro i technik mikroskopowych,
7) bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.
 


Stanowisko: Adiunkt naukowy
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 07.06.2018
Data wytworzenia: 11.05.2018

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Published Date: 11.05.2018
Published by: Paweł Dudek

 

 

 

 

 

 

 

Seminars