Newsroom

Konkurs na stanowisko Asystenta Naukowego w Pracowni Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnych Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ (projekt SONATA BIS, NCN)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Naukowego w Pracowni Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnych Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ (projekt SONATA BIS, NCN).

Pracownia Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnych Białek (dr Tomasz Kantyka) jest ambitną i rozwijającą się grupą badawczą zajmującą się analizą modyfikacji proteolitycznych na patogenezę bakteryjną, odpowiedź immunologiczną oraz funkcjonowanie systemów przekazu sygnału w organizmach eukariotycznych. Wybrany kandydatka/kandydat dołączy do wielodyscyplinarnego zespołu realizującego projekt Sonata Bis finansowany przez NCN, którego celem jest analiza wpływu proteolizy i modyfikacji postranslacyjnych peptydu modyfikującego apetyt – ghreliny – na jego funkcje fizjologiczne.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadanie stopnia naukowego, dopuszczalna jest deklaracja obecnego promotora o obronie pracy doktorskiej w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy w/w projekcie
2) wysoka ocena pracy doktorskiej lub dotychczasowej pracy badawczej wg opinii obecnego promotora,
3) odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
4) czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, 
5) pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej.

Stanowisko: Asystent Naukowy
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 21.02.2018
Data wytworzenia: 06.02.2018

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Published Date: 06.02.2018
Published by: Paweł Dudek

 

 

 

 

 

 

 

Seminars