Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

A Programmable Modular, Molecular “Balland-Glove” with Potential for Drug Delivery

Tytuł projektu: A Programmable Modular, Molecular “Balland-Glove” with Potential for Drug Delivery
Program: FNP HOMING
Cel Projektu: Produkcja inteligentnych nano-robotów - efektywnych nośników leków 
Czas trwania: 12/2017 - 05/2020
Project leader: Soumyananda Chakraborti, PhD student: Mantu Kumar
Kwota dofinansowania: 799 960,00 zł

Zakup współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego