Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest międzynarodowym instytutem badań podyplomowych. Naszą misją jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych na najwyższym światowym poziomie, w zakresie tematycznym definiowanym przez kontinuum gen-struktura-funkcja, sięgając dalej aż do badań translacyjnych, umożliwiających wykorzystanie wyników laboratoryjnych w praktyce klinicznej. Główne kierunki badawcze obejmują zagadnienia dotyczące oddziaływań makrocząsteczkowych, sygnalizacji komórkowej oraz interakcji gospodarz-mikroorganizm-środowisko.

Nasz ośrodek stanowi niepowtarzalną, międzynarodową społeczność, której znaczną część stanowią naukowcy i doktoranci pochodzący z zagranicy w tym z Japonii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Indii czy Niemiec. Dzięki programowi Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri MCB gości między innymi grupy pochodzące z prestiżowych, zagranicznych ośrodków badawczych takich jak Instytut Maxa Plancka. Działalność naszego ośrodka jest realizowana dzięki pozyskiwaniu środków z międzynarodowych oraz krajowych źródeł. Nasi naukowcy są beneficjentami wielu europejskich (ERC, Horizon, EMBO) oraz polskich (NCN, NCBiR, FNP) programów grantowych.

Obecnie w MCB działa 15 grup badawczych, kierowanych przez cenionych naukowców (Senior Group Leaders oraz Early Career Researchers) specjalizujących się w takich dziedzinach jak biologia strukturalna, biologia nanocząstek, biologia molekularna roślin, biologia rozwoju i płodności, wirusologia, bioinformatyka oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w dziedzinach nauk biologicznych. W celu utrzymania najwyższej jakości badań, działania wszystkich grup badawczych są regularnie ewaluowane przez Międzynarodowy Komitet Doradczy.

Wysoką skuteczność prowadzenia badań naukowych zapewnia wsparcie działających w ośrodku pracowni usługowych (Core Facilities), wyposażonych w zaawansowaną infrastrukturę badawczą. Dysponujemy bardzo dobrze rozwiniętym zapleczem merytorycznym i technicznym w obszarze genomiki, biologii strukturalnej, spektrometrii mas, mikroskopii konfokalnej i obrazowania mózgu. W MCB działa również bank komórek pracujący w standardzie zgodnym z Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP - Good Manufacturing Practice) oraz Zwierzętarnia w standardzie BSL3. Obecność pracowni typu Core Facility zapewnia realizację potrzeb zarówno wewnętrznych instytutu, czy innych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale również kieruje swoją ofertę do partnerów zewnętrznych, przystosowując pracę jednostki do rozszerzających się wymagań nowoczesnego przemysłu. Szczegóły działalności pracowni Core Facilty sprawdzisz pod tym linkiem [link]

Elementarną zasadą naszej działalności jest strategia otwartości w wymiarze kulturowym, naukowym i technologicznym. Jej wdrożenie zapewnia zacieśnianie współpracy między grupami badawczymi, zwiększenie interdyscyplinarności badań, lepsze wykorzystanie infrastruktury, wspieranie liderów grup oraz członków zespołów w procesie budowania kompetencji, umiejętności i efektywnym prowadzeniu badań.

Strategia otwartości nie ogranicza się jednak tylko do pracy wewnątrz instytutu. Wierzymy w wykorzystanie naszych badań do wprowadzania zmian w szerszej społeczności, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Nasze inicjatywy realizujemy przy wsparciu i aktywnym partnerstwie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Miasta Kraków, władz lokalnych i krajowych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij na link dotyczący naszej pracy nad koronawirusem [link].

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do społeczności naszego instytutu, sprawdź stałe oferty pracy [link] lub skontaktuj się z nami pod adresem [link].

Informacje kontaktowe

mcb@uj.edu.pl
https://mcb.uj.edu.pl/

Adres: ul. Gronostajowa 7A, 30-387 Kraków

Telefon: +48 12 664 5369
Faks: +48 12 664 6902