Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bank komórek MCB UJ

Bank komórek macierzystych | Wytwórnia | Projekty naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bank komórek

Bank Komórek_BTiK Małopolskiego Centrum Biotechnologii ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków [europejski kod banku tkanek i komórek - PL006577]

Bank Komórek Macierzystych MCB uzyskał upoważnienie (PZ-T.04061 .4.2015. ASI) od Ministra Zdrowia na pobieranie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję ludzkich komórek skóry - keratynocytów, fibroblastów i melanocytów, ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku kostnego i tkanki tłuszczowej, ludzkich chondrocytów izolowanych z tkanki chrzęstnej, ludzkich komórek mięśniowych, macierzy pozakomórkowej tkanki tłuszczowej.
 Uzyskaliśmy również rekomendacje naukowe dotyczące klasyfikacji naszych produktów leczniczych terapii zaawansowanej od EMA, które są niezbędne do uzyskania zgody Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej ze zwolnieniem szpitalnym HE-ATMP.  Bank Komórek MCB uzyskał również zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF-IW-400/0490/01/460/UA2/15) na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej ze zwolnieniem szpitalnym HE-ATMP, które zawierają wszystkie wyżej wymienione elementy.  
Obecnie jesteśmy gotowi do rozpoczęcia produkcji HE-ATMP przy współpracy
- z jednostkami klinicznymi w zakresie stosowania produktów ATMP w leczeniu
- z firmami biotechnologicznymi, które dążą do wdrożenia produktów leczniczych.
Możliwa będzie również realizacja projektów naukowych, w ramach których przewidywane są eksperymenty medyczne z wykorzystaniem ATMP - SUBCONTRACTING PROJEKTÓW, KTÓRE zakładają wykorzystanie ATMP.
W szczególności, w związku z najlepszym doświadczeniem wykwalifikowanej kadry Banku, zakłada się realizację projektów związanych z wykorzystaniem komórek skóry w leczeniu oparzeń, ran przewlekłych i patologicznych zmian skórnych. Obecnie, jako jeden z nielicznych Banków Komórek w Polsce, posiadamy niezbędne uprawnienia do wytwarzania kilku produktów HE - ATMP oraz wieloletnie doświadczenie, które pozwala nam skutecznie realizować zamierzone założenia projektu.

Szef Banku ponownie będzie wnioskował o dofinansowanie projektu związanego z wdrożeniem 3 produktów ATMP:
- Kliniczne zastosowanie keratynocytów w leczeniu oparzeń i ran trudnych do wyleczenia
- Mezenchymalne komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej (ASC): leczenie ubytków tkanek miękkich okolicy odbytu
- Zastosowanie autologicznych chondrocytów w leczeniu ubytków tkanki chrzęstnej
Planujemy nawiązać współpracę z dwoma firmami, dla których będą wytwarzane produkty ATMP.

 

Bank Komórek_BTiK Małopolskiego Centrum Biotechnologii

ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL006577]

- pozwolenie na:

1. gromadzenie i dopuszczenie do obiegu następujących rodzajów komórek i tkanek: 1.1. szpik: 1.1.1. w celu następczego wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (mezenchymalne komórki macierzyste szpiku, BM MSC ATIMP) i jego zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 i poz. 981),

1.1.2. w celu następczego wytworzenia produktu leczniczego terapii zaawansowanej wyjątku/wyłączenia szpitalnego (mezenchymalne komórki macierzyste szpiku, BM MSC HE-ATMP) i jego zastosowania w układzie autologicznym w ramach leczniczego eksperymentu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790);

 

1.2. chrząstka szklista: 1.2.1. w celu następczego wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (chondrocyty ATIMP) i jego autologicznego zastosowania w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 i poz. 981),

1.2.2. w celu następczego wytworzenia produktu leczniczego terapii zaawansowanej wyjątku/wyłączenia szpitalnego (chondrocyty HE-ATMP) i jego autologicznego zastosowania w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790);

 

1.3. skóra pełna z tkanką podskórną: 1.3.1. w celu następczego wytworzenia badanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (keratynocyty ATIMP, fibroblasty ATIMP i tłuszczopochodne mezenchymalne komórki macierzyste ATIMP) i ich autologicznego zastosowania w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 i poz. 981),

1.3.2. w celu następczego wytworzenia produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątku/wyłączenia szpitalnego (keratynocyty HE-ATMP, fibroblasty HE-ATMP i tłuszczopochodne mezenchymalne komórki macierzyste HE-ATMP) i ich autologicznego zastosowania w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790);

 

1.4. naskórek z częścią skóry właściwej: 1.4.1. w celu następczego wytworzenia badanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (keratynocyty ATIMP i fibroblasty ATIMP) i ich autologicznego zastosowania w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 i poz. 981),

1.4.2. w celu następczego wytworzenia produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątku/wyłączenia szpitalnego (keratynocyty HE-ATMP, fibroblasty HE-ATMP) i ich autologicznego zastosowania w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790);

 

1.5. tkanka tłuszczowa podskórna: 1.5.1. w celu następczego wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (tłuszczopochodne mezenchymalne komórki macierzyste ATIMP) i jego autologicznego zastosowania w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 i poz. 981),

1.5.2. w celu następczego wytworzenia produktu leczniczego terapii zaawansowanej wyjątku/wyłączenia szpitalnego (tłuszczopochodne mezenchymalne komórki macierzyste HE-ATMP) i jego autologicznego zastosowania w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790);

 

tj. na działalność określoną w art. 25 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

 

Jacek Kijowski, MD PhD 
Email: jacek.kijowski@uj.edu.pl

Team members: