Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Cell Bank

Stem cell bank | Factory | Scientific projects

Web Content Display Web Content Display

Bank komórek

Bank Komórek_BTiK Małopolskiego Centrum Biotechnologii ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków [europejski kod banku tkanek i komórek - PL006577]

Last year the MCB Cell Bank obtained an authorization (PZ-T.04061.4.2015.ASI) from the Minister of Health for harvesting, processing, storing and distribution of human skin cells - keratinocytes, fibroblasts and melanocytes, human mezenchymal stem cells isolated from bone marrow and fat tissue, human chondrocytes isolated from cartilaginous tissue, human muscle cells, extracellular adipose matrix and we obtained also scientific recommendations on classification of our advanced therapy medicinal products from EMA which are required to obtain the approval of Main Pharmaceutical Inspectorate for production of the advanced therapy medicinal products with hospital exemption HE-ATMP. This year the MCB Cell Bank obtained the consent of the Main Pharmaceutical Inspectorate (GIF-IW-400/0490/01/460/UA2/15) for production of the advanced therapy medicinal products with hospital exemption HE-ATMP which include all mentioned above.
Now we are ready to start produce HE-ATMP with cooperation:
•    with clinical units for the use of ATMP products in treatment
•    with biotechnological companies which strive for implementation of medicinal products
Also realization of scientific projects as a part of which medical experiments with the use of ATMP are anticipated – SUBCONTRACTING OF PROJECTS WHICH ASSUME THE USE OF ATMP- will be possible.
Particularly, in relation to the best experience of the qualified bank staff, realization of projects related to the use of skin cells in treatment of burns, chronical wounds and pathologic skin lesions, is assumed. Now, as one of the few Cell Banks in Poland, we have the necessary authorization to manufacture several HE - ATMP products as well as years of experience which allow us to effectively implement the intended assumptions of the project.

The Bank head will again apply for funding of the project related to implementation of 3 ATMP products:
•    Clinical application of keratinocytes in treating burns and wounds which are hard to cure
•    Mesenchymal adipose-derived stem cells (ASC): treating soft tissue defects of the rectum area
•    The use of autologous chondrocytes in treating cartilaginous tissue defects
We plan to start cooperation with two companies, for which ATMP products will be produced.

 

 

Bank Komórek_BTiK Małopolskiego Centrum Biotechnologii

ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków

[europejski kod banku tkanek i komórek - PL006577]

- pozwolenie na:

1. gromadzenie i dopuszczenie do obiegu następujących rodzajów komórek i tkanek: 1.1. szpik: 1.1.1. w celu następczego wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (mezenchymalne komórki macierzyste szpiku, BM MSC ATIMP) i jego zastosowania w układzie autologicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 i poz. 981),

1.1.2. w celu następczego wytworzenia produktu leczniczego terapii zaawansowanej wyjątku/wyłączenia szpitalnego (mezenchymalne komórki macierzyste szpiku, BM MSC HE-ATMP) i jego zastosowania w układzie autologicznym w ramach leczniczego eksperymentu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790);

 

1.2. chrząstka szklista: 1.2.1. w celu następczego wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (chondrocyty ATIMP) i jego autologicznego zastosowania w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 i poz. 981),

1.2.2. w celu następczego wytworzenia produktu leczniczego terapii zaawansowanej wyjątku/wyłączenia szpitalnego (chondrocyty HE-ATMP) i jego autologicznego zastosowania w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790);

 

1.3. skóra pełna z tkanką podskórną: 1.3.1. w celu następczego wytworzenia badanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (keratynocyty ATIMP, fibroblasty ATIMP i tłuszczopochodne mezenchymalne komórki macierzyste ATIMP) i ich autologicznego zastosowania w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 i poz. 981),

1.3.2. w celu następczego wytworzenia produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątku/wyłączenia szpitalnego (keratynocyty HE-ATMP, fibroblasty HE-ATMP i tłuszczopochodne mezenchymalne komórki macierzyste HE-ATMP) i ich autologicznego zastosowania w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790);

 

1.4. naskórek z częścią skóry właściwej: 1.4.1. w celu następczego wytworzenia badanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (keratynocyty ATIMP i fibroblasty ATIMP) i ich autologicznego zastosowania w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 i poz. 981),

1.4.2. w celu następczego wytworzenia produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątku/wyłączenia szpitalnego (keratynocyty HE-ATMP, fibroblasty HE-ATMP) i ich autologicznego zastosowania w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790);

 

1.5. tkanka tłuszczowa podskórna: 1.5.1. w celu następczego wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (tłuszczopochodne mezenchymalne komórki macierzyste ATIMP) i jego autologicznego zastosowania w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 i poz. 981),

1.5.2. w celu następczego wytworzenia produktu leczniczego terapii zaawansowanej wyjątku/wyłączenia szpitalnego (tłuszczopochodne mezenchymalne komórki macierzyste HE-ATMP) i jego autologicznego zastosowania w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790);

 

tj. na działalność określoną w art. 25 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

 

Jacek Kijowski, MD PhD 
Email: jacek.kijowski@uj.edu.pl

Team members: