Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mostowy Lab | Genomika Mikroorganizmów

Genomika ewolucyjna zakaźnych bakterii i wirusów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mostowy Lab | Genomika Mikroorganizmów

Mostowy Lab | Genomika Mikroorganizmów

Jesteśmy grupą badawczą zajmującą się genomiką ewolucyjną zakaźnych bakterii i wirusów. Wykorzystujemy bioinformatykę do uczenia się na podstawie ewolucji mikroorganizmów, umożliwiając projektowanie lepszych interwencji medycznych przeciwko infekcjom.

 

 

Tematyka badawcza

Nasza grupa pracuje nad ewolucją bakterii istotnych klinicznie, staramy się:

  • scharakteryzować genetyczną i fenotypową różnorodność w bakteriach wywołujących choroby,
  • zrozumieć główne siły napędowe stojące za pojawieniem się takiej różnorodności, oraz
  • określić ilościowo wpływ tego procesu na populacje bakterii.

Ogólnie rzecz biorąc, nasze badania koncentrują się na poprawie naszego zrozumienia ewolucji bakterii przy użyciu genomiki i bioinformatyki. Jest to ważne nie tylko dla lepszego zrozumienia powstawania bioróżnorodności bakterii, ale także dla zrozumienia medycznych implikacji takiej ewolucji (np. w odpowiedzi na szczepionki i antybiotyki).
Skupiamy się na interakcjach pomiędzy cukrami powierzchniowymi bakterii a wirusami bakteryjnymi zwanymi fagami. Bakterie bardzo często pokryte są takimi cząsteczkami cukru, a fagi mają zdolność do ich demontażu przy użyciu wysoce zoptymalizowanych enzymów. Nasza grupa bada interakcje i koewolucję pomiędzy tymi cukrami i fagami łącząc genomikę, bioinformatykę, mikrobiologię i biologię strukturalną. Nasze badania mają ważne implikacje medyczne, ponieważ ich wyniki pomogą zrozumieć potencjał wykorzystania broni molekularnej pochodzącej od fagów przeciwko infekcjom bakteryjnym, które są trudne lub niemożliwe do leczenia antybiotykami.

To, co robimy, ma bezpośredni wpływ na społeczeństwo z dwóch głównych powodów.

  • Po pierwsze, dobre zrozumienie dynamiki populacji drobnoustrojów jest ważne dla racjonalnego projektowania szczepionek i stosowania antybiotyków w celu zminimalizowania obciążenia chorobowego w perspektywie krótko- i długoterminowej.
  • Po drugie, zrozumienie skąd pochodzi różnorodność mikrobiologiczna i jak jest generowana może pomóc nam przewidzieć cele dla leków przeciwbakteryjnych i nowe klasy leków, które zminimalizują wzrost oporności bakterii na takie leczenie.