Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Virogenetics | Pyrc Lab

Our research efforts are aimed to understand the virus biology

Web Content Display Web Content Display

Producent Stolarki PCV i AL „BEWI” Bernard Wójcik w konsorcjum z Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do oczyszczania powietrza” Nr projektu: POIR.01.01.01-00-2128/20

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2021 – 30.11.2023
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 120 661,25 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:  3 363 552,19PLN
CEL PROJEKTU: Celem projektu jest opracowanie:
1) technologii oczyszczania powietrza z SARS-CoV-2, mikroorganizmów i substancji chemicznych o potwierdzonej skuteczności inaktywacji>99% (dla SARS-CoV-2>99,99%).
2) prototypowego urządzenia w wariancie pionowym oraz poziomym do oczyszczania powietrza wewnętrznego i/lub zewnętrznego,
3) prototypowej komory pomiarowej klasy BSL-3 do celów walidacji urządzeń do oczyszczania powietrza;
oraz uzyskanie statusu gotowości wdrożeniowej.