Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ rozwija ciekawość dzieci

Fot. Monika Gaik

Czy dzieci wiedzą jak powstają nowe terapie i leki? Teraz już tak! Po serii warsztatów zatytułowanych "Jak wynaleźć nowy lek?" w ramach Uniwersytetu Dzieci zaciekawieni młodzi studenci odkrywali w jaki sposób badania nad poznaniem biochemicznej budowy białek stają się fundamentem do projektowania leków w przyszłości. Podczas zajęć młodzi studenci wkroczyli w świat biologii molekularnej i poznali organizmy modelowe wykorzystywane do badań strukturalnych. Młodzi studenci założyli własne hodowle drożdży i zbudowali modele przestrzenne białek. Warsztaty były prowadzone przez grupę naukową Laboratorium Maxa-Plancka (dr Monika Gaik, Anna Kościelniak, Anna Salerno-Kochan, Mikołaj Sokołowski, Karol Zakrzewski) dla ponad 640 studentów w wieku 10-11 lat w okresie od 21.10.2017 do 25.11.2017.

Dzieci były zachwycone zajęciami, które oceniły  na 96% smiley

https://www.facebook.com/UniwersytetDzieci/

Aktualne oferty pracy

  • 1
  • 2

 

 

 

 

 

 

 

Seminaria