Współpraca Małopolskiego Centrum Biotechnologii z Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej

W środę, 27 września, odbyło się spotkanie na którym zostało podpisanie porozumienie o współpracy naukowej pomiędzy Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego a Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej.
 
Ze strony UJ dokument podpisali: prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn oraz dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii prof. Kazimierz Strzałka natomiast ze strony Politechniki Śląskiej prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz oraz dyrektor Centrum Biotechnologii prof. Andrzej Jarzębski.  

Jednostki zgodnie zadeklarowały chęć kooperacji w realizacji projektów badawczych oraz pozyskiwaniu funduszy na badania i rozbudowę infrastruktury badawczej. Centra liczą również owocną współpracę sprzyjającą wymianie osobowej pracowników, szczególnie doktorantów, co powinno przyczynić się do lepszego wykorzystania posiadanego zaplecza aparatury oraz skutkować nowymi wynikami o wysokiej wartości naukowej. 

W spotkaniu brali udział również zastępca dyrektora ds. naukowych MCB UJ prof. Wojciech Branicki, zastępca dyrektora ds. ogólnych CB PŚ dr inż. Anna Kasprzycka oraz zastępca dyrektora ds. naukowych CB PŚ dr Artur Góra

Aktualne oferty pracy

  • 1
  • 2

 

 

 

 

 

 

 

Seminaria