Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w laboratorium Molekularne Mechanizmy Chorób w Małopolskiego Centrum Biotechnologii (projekt Sonata-Bis)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w laboratorium Molekularne Mechanizmy Chorób w Małopolskiego Centrum Biotechnologii (projekt Sonata-Bis)

Do naszego zespołu badawczego poszukujemy obecnie naukowca, który będzie zaangażowany w projekt badawczy mający na celu zrozumienie molekularne podłoża zwiększonej przepuszczalności komórek śródbłonka z mutacją w genie HNF1A w liniach hiPSCs uzyskanych od pacjentów z cukrzycą typu HNF1A-MODY.
Osoba na tym stanowisku stanie się częścią tworzącej się grupy dr Neli Kachamakova-Trojanowska, w Małopolskim Centrum Biotechnolgoii UJ w Krakowie.
 
Do  konkursu  mogą    przystąpić  osoby,  które spełniają  wymogi  określone  w art.  1 1 3 ,  116 ust. 2 pkt 3)  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym;
4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.
Wymagane szczegółowe kwalifikacje:
1. doktorat z dziedziny biologii molekularnej lub podobniej (biologia, biochemia, biologia medyczna, biotechnologia);
2. doświadczenie w zakresie biologii komórek i edycji genów oraz znajomość techniki FACS, obrazowania; doświadczenie w analizy szlaków signalowych wapnia w komórkach będzie dodatkowym atutem; mile widziane doświadczenie w analizach bioinformatycznych albo metaboliki funkcjonalnej komórki;
3. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+; umiejętność czytania, rozumienia i pisania w naukowym języku angielskim;
4. znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego;
5. umiejętność współpracy, sumienność, aktywność;
6. chęc poznawania i aplikowania nowych technik badawczych.
 
Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: MCB, UJ
Termin składania dokumentów: 31.12.2021
Data wytworzenia: 22.11.2021
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety