Aktualności

Konkurs na stanowisko doktoranta – stypendysty w Małopolskim Centrum Biotechnologii (Projekt OPUS 14, Narodowe Centrum Nauki)

Konkurs na stanowisko doktoranta – stypendysty w Małopolskim Centrum Biotechnologii (Projekt OPUS 14, Narodowe Centrum Nauki).

Wymagania:
Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada status doktoranta na Uniwersytecie Jagiellońskim i jest zainteresowana przygotowaniem interdyscyplinarnej pracy doktorskiej pod kierunkiem partnera zaangażowanego 
w realizację projektu (prof. dr hab. Krzysztof Pyrć) oraz kierownika projektu (prof. dr hab. Maria Nowakowska).

Pozostałe wymagania
• ukończone studia magisterskie na kierunku biotechnologia lub na kierunkach pokrewnych (np. biologia molekularna, biochemia, biofizyka),
• doświadczenie w zakresie pracy z komórkami eukariotycznymi,
• mile widziane doświadczenie w zakresie pracy z materiałem zakaźnym,
• znajomość podstawowych technik biologii molekularnej,
• znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2+ (zaliczony kurs akademicki), umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową;
• znajomość i umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego.

Stanowisko: doktorant-stypendysta
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 26.02.2019
Data wytworzenia: 12.02.2019

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

Seminaria