Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce

W dniu 7 kwietnia 2014 roku w Auditorium Maxiumum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja  "SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce" zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Projekt SPIN ma na celu zwiększenie intensywności transferu wiedzy i wykorzystania potencjału uczelni przez przedsiębiorstwa w Małopolsce działające w czterech strategicznych dla regionu obszarach: inteligentne sieci energetyczne, budownictwo energooszczędne, biotechnologia oraz medycyna translacyjna. W obszarze biotechnologii w naszym regionie projekt ten jest realizowany przez Małopolskie Centrum Biotechnologii (Uniwersytet Jagielloński). 
W konferencji wzięło udział ponad stu naukowców i przedsiębiorców z Polski i zagranicy . Zaproszeni paneliści omówili znaczenie innowacji, poziom wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w Małopolsce i ich znaczenie w gospodarce. 
Panel poświecony Małopolskiemu Centrum Biotechnologii (MCB) otworzyła Prof. dr hab. Katarzyna Turnau oraz dr hab. med. Iwona Wybrańska referatem nt. „Wizja i misja Małopolskiego Centrum Biotechnologii", w którym została omówiona działalność utworzonych w naszym centrum ośrodków badawczych oraz niezależnych grup badawczych. W dyskusji podkreślono dorobek naukowy oraz ostatnie aplikacje grantowe kadry naukowej MCB. Dotychczasowa współpraca świata biznesu z naukowcami skupionymi wokół naszego centrum badawczego została przedstawiona przez kilku zaproszonych przedsiębiorców z dziedziny służby zdrowia i ekotechnologii.
Konferencji towarzyszyło również stoisko promujące Małopolski Ośrodek Biotechnologii.

fot. Sławomir Mrożkiewicz