Dr Sebastian Glatt – zwycięzcą Grantu Instalacyjnego przydzielanego przez EMBO

Z początkiem grudnia 2015 r. EMBO (European Molecular Biology Organisation) ogłosiło wybór dziewięciu naukowców jako beneficjentów programu Installation Grant (Grant Instalacyjny) w 2015 r. Dotacje pomogą wybitnym i dobrze rokującym naukowcom przenieść i rozwinąć laboratoria w Republice Czeskiej, Polsce, Portugalii i Turcji.

Na liście zwycięzców konkursu znalazł się dr Sebastian Glatt – lider grupy badawczej Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. GRATULUJEMY!

Granty Instalacyjne EMBO przyznawane są corocznie w celu wzmocnienia nauki w wybranych państwach członkowskich. Program jest finansowany w dużej mierze przez kraje przyjmujące oraz członków komisji EMBO, którzy również dokonują wyboru kandydatów. Naukowcy otrzymują 50 000 euro rocznie przez okres trzech do pięciu lat. Dziewięciu stypendystów, w tym dr Glatt, będzie również miało wejście do sieci EMBO Young Investigators, co pomoże im w integracji z europejską społecznością naukową.

Od czasu uruchomienia programu tj. od 2006 r. EMBO przyznało 80 tego typu grantów. Kolejny termin składania wniosków o Grant Instalacyjny EMBO upływa z dniem 15 kwietnia 2016 r.

O EMBO
EMBO jest organizacją zrzeszającą ponad 1700 czołowych badaczy w dziedzinie nauk przyrodniczych. Głównym celem organizacji jest wspieranie utalentowanych naukowców na wszystkich etapach ich kariery, stymulowanie wymiany informacji naukowych i pomoc w budowaniu europejskiego środowiska badawczego, gdzie naukowcy mogą osiągnąć swoje najlepsze prace. EMBO pomaga młodym naukowcom w realizacji swoich badań, promuje ich na arenie międzynarodowej oraz zapewnia im mobilność.  Aby uzyskać więcej informacji: http://www.embo.org
 
Pozostałe komunikaty prasowe: