Przejdź do głównej treści

Virogenetics | Pyrc Lab

Our research efforts are aimed to understand the virus biology

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lider | Virogenetics | Laboratorium Wirusologii

prof. Krzysztof Pyrć

prof. Krzysztof Pyrć

Lider Laboratorium Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Wirusolog, pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Amsterdamskiego, Uniwersytetu Łódzkiego. Twórca i Kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ.

Lider grupy badawczej Virogenetics, opiekun i promotor studentów i doktorantów. Autor ponad 100 publikacji w takich czasopismach jak Nature Medicine, Science Translational Medicine, PNAS, PloS Pathogens, Journal of Virology czy Science Signalling, które były cytowane w literaturze światowej prawie cztery tysiące razy. Recenzent i ekspert w instytucjach finansujących naukę w Polsce i na świecie (Horyzont2020, ERC, FNP, NCN i inne). Kierownik licznych grantów badawczych, m.in. w ramach programu Horyzont2020, IMI2, European Cooperation in Science and Technology, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także grantów finansowanych przez podmioty komercyjne. W latach 2009–2016 koordynator ds. naukowych programu Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2017 r. członek Rady Małopolskiego Centrum Biotechnologii. W 2020 r. został powołany do zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Zastępca przewodniczącego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN i członek rady programowej inicjatywy Nauka przeciw Pandemii. Członek Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów. Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – AOTMiT w zakresie diagnostyki terapii SARS-CoV-2.

Tel.: +48 692 696 863
e-mail: k.a.pyrc@uj.edu.pl
Strona zespołu: http://virogenetics.info/
Aktualności: https://www.facebook.com/virogenetics/

Monitorowanie zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2 w Polsce https://sarswpolsce.pl/

Główny nurt naszych badań dotyczy interakcji pomiędzy wirusem a komórką gospodarza. Poszukujemy receptorów komórkowych i czynników aktywujących, które określają specyficzność gatunkową i tkankową; wytyczamy drogi internalizacji wirusa i rozszyfrowujemy interakcjom wirusowym w komórce, aby zrozumieć jego interakcje z naszym organizmem. Nasze prace koncentrują się na poziomie tkankowym (hodowle tkankowe 3D, organoidy), poziomie pojedynczych komórek oraz poziomie atomowym (krioEM, krystalografia). Przekładamy nasze podstawowe badania na zastosowania, a przez lata rozwinąłem udany program aplikacyjny skupiający się na nowych lekach przeciwwirusowych.

Publikacje

Google Scholar