Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

Małopolskie Centrum Biotechnologii wychodzi naprzeciw mikro i małym przedsiębiorcom z Małopolski zainteresowanym opracowaniem lub wdrożeniem technologii (innowacji) w zakresie life science.

 

 

 

SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

Projekt SPIN jest propozycją nowatorskiego modelu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, umożliwiającego komercjalizację/wdrożenie wyników badań naukowych prowadzonych w czterech obszarach technologicznych.To projekt, który pozwoli na najlepsze wykorzystanie potencjału Małopolski. Działania proponowane w ramach projektu SPIN będą polegały na budowaniu partnerstwa, relacji, wzrostu zaufania, komunikacji, tworzeniu forum wymiany informacji.

Cztery obszary technologiczne objęte Modelem SPIN: Inteligentne sieci energetyczne, budownictwo energooszczędne, biotechnologia oraz medycyna translacyjna; to jednocześnie dziedziny inteligentnej specjalizacji województwa małopolskiego.

Od 1 września 2016 r. poprzez projekt SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, MCB powołało zespół, który łączy potencjał uczelni z potrzebami przedsiębiorców. Projekt obszarem działania obejmuje województwo małopolskie.

Beneficjentami projektu są wszystkie przedsiębiorstwa sektora MŚP z obszaru Małopolski. Usługi w ramach projektu: SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy są realizowane w ramach pomocy de minimis.

MCB działa w obszarze biotechnologii, które wpisuje się w regionalne specjalizacje z zakresu life science.

Wizją Małopolskiego Centrum Biotechnologii jest bycie rozpoznawalną, renomowaną jednostką badawczą nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie, ze względu na prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie oraz aktywną współpracę ze środowiskiem przemysłowym.

Misją jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez dostarczanie know-how oraz innowacyjnych technologii biotechnologicznych firmom z tej branży. Dobrze oddaje to motto MCB, które brzmi: MOVE THE MIND TO THE MARKET.

Kontakt w sprawie współpracy:

Justyna Supel: justyna.supel@uj.edu.pl nr kontaktowy: 510 008 331
Roland Kozłowski: roland.kozlowski@uj.edu.pl

Pełne informację o projekcie dostępne na stronie: www.spin.malopolska.pl