Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lider | Krystalografia Białek

prof. dr hab. Grzegorz Dubin

prof. dr hab. Grzegorz Dubin

Lider grupy badawczej Krystalografia Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Zastępca Dyrektora MCB ds. ogólnych

2012 - | Kierownik Laboratorium Krystalografii Białek (Małopolskie Centrum Biotechnologii)

Grzegorz Dubin zrobił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (prof. J. Potempa) oraz w Max-Planck Institute for Biochemistry w Martinsried w Niemczech (prof. T. Holak), gdzie rozpoczął swoją przygodę z krystalografią białek. Po powrocie do Polski uczestniczył w tworzeniu Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, gdzie stworzył samodzielną grupę badawczą krystalografii, którą kieruje od 2012 roku, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Wczesne prace obejmowały charakterystykę czynników wirulencji groźnego dla człowieka patogenu Staphylococcus aureus. Obecnie jego laboratorium zajmuje się strukturalną i funkcjonalną charakterystyką obiecujących celów terapeutycznych w nowotworach i zaniedbanych chorobach tropikalnych. Jest współautorem około 120 artykułów naukowych, głównie z zakresu biochemii i biologii strukturalnej.
Obok badań podstawowych, był zaangażowany w działalność badawczo-rozwojową i translacyjną, współfinansując i wspierając rozwój firmy biotechnologicznej BioCentrum Ltd., a następnie zorganizował firmę Preparatis Ltd., która była odpowiedzialna za prowadzenie badań w zakresie biochemii i biologii strukturalnej. W firmie Preparatis Ltd., w latach 2014-2018 pełnił funkcję CEO.

Krystalografia rentgenowska pozwala na określenie struktur makrocząsteczek biologicznych z rozdzielczością na poziomie atomu, zapewniając unikalny wgląd w zależności struktura-funkcja.

Publikacje

ORCID

 

Google Scholar

 

Research Gate