Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizyta delegacji Towarzystwa Maxa Plancka

W dniu 17 marca 2014 r. wizytę na Uniwersytecie Jagiellońskim złożyła delegacja Towarzystwa Maxa Plancka z Niemiec.
 
Wiceprezydent MPG Profesor Herbert Jäckle wraz z Profesorem Klausem Hahlbrockiem oraz dr Sebastianem Höpfnerem odwiedzili Kampus 600-lecia Odnowienia UJ oraz nowo powstałe laboratoria Małopolskiego Centrum Biotechnologii, gdzie otwarte zostanie laboratorium Maxa Plancka. Przedstawiciele  MPG odbyli także spotkanie z JM Rektorem Wojciechem Nowakiem oraz Prorektorem UJ Stanisławem Kistrynem, na którym ustalono szczegóły współpracy polsko-niemieckiej. W negocjacjach uczestniczył także dr Werner Köhler - Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec.
 
Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ powstało jako wspólna inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kosztem 25 mln euro w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka utworzona została instytucja, której  głównym celem jest prowadzenie badań naukowych na możliwie  najwyższym światowym poziomie, generująca innowacje, patenty  i ukierunkowana na współpracę  z przedsiębiorstwami działającymi w obszarze life sciences.  Współpraca z najlepszymi instytucjami naukowymi na świecie powinna zaowocować uzyskaniem przez MCB  statusu ważnego ośrodka naukowego o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym. 
 
Towarzystwo Maxa Plancka to niezależna niemiecka instytucja naukowo-badawcza
finansowana z budżetu federalnego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji badawczo-rozwojowych na świecie. Jej naukowcy otrzymali jak dotąd 16 nagród Nobla. Towarzystwo koordynuje badania 80 instytutów w  Niemczech i innych krajach europejskich.