Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dni Otwarte Małopolskiego Centrum Biotechnologii.

W dniach 9-10 czerwca 2011 na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły się Dni Otwarte projektu Małopolskie Centrum Biotechnologii, podczas których prezentowane były możliwości i techniki badawcze dostępne w uruchomionych już Pracowniach MCB, z wykorzystaniem wysokiej klasy aparatury. Uczestnicy mieli możliwość udziału w interesujących wykładach poświeconych tematyce min.: krystalografii rentgenowskiej, zastosowaniu spektometrii mas w proteomice, kalorymetrii, nutrigenomice, aplikacji klinicznej hodowanych in vitro komórek skóry, bioinformatyce, a także roślinom w badaniach naukowych.
Uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas wykładów były odbywające się w grupach warsztaty z wykorzystaniem takich aparatów jak: spektrometr masowy, klaster do bioinformatyki, dyfraktometr rentgenowski oraz ostatnio zakupiony skaner fluorescencyjny oraz wycinarka plamek. Dzięki tej ostatniej inwestycji MCB mogło poszerzyć ofertę badawczą Pracowni Spektometrii Masowej. Potencjalne zastosowanie aparatury to wykorzystanie jej między innymi do pomiaru fluorescencji białek i kwasów nukleinowych, chemifluorescencji i chemiluminescencji.
Dni Otwarte były również świetną okazją do zaprezentowania nowo powstałej Pracowni Mikromacierzy, która została wyposażona w wysokiej klasy mikroskop fluorescencyjny do kariotypowania i mFISH z systemem do mikrodysekcji oraz system mikromacierzowy do analizy ekspresji. Urządzenia te są wykorzystywane w analizie DNA i RNA i mają szerokie zastosowanie w farmakologii, medycynie diagnostycznej i sądowej, medycynie weterynaryjnej i rolnictwie. Aktualnie, do czasu powstania głównego budynku MCB, Pracownia pod kierownictwem prof. Aldony Dembinskiej- Kieć została uruchomiona na terenie Katedry Biochemii Klinicznej CMUJ przy ul. Kopernika w Krakowie.
I edycja Dni Otwartych cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych. W wykładach i warsztatach wzięło udział ok. 80 uczestników z uczelni i instytucji naukowych z całej Polski.
 
W ramach Dni Otwartych była możliwość zapoznania się z technikami badawczymi w uruchomionych już Pracowniach MCB, z wykorzystaniem wysokiej klasy aparatury tj:
  • spektrometru masowego
  • zestawu kalorymetrów DSC i ITC
  • zestawu do chromatografi cieczowej (HPLC) z detektorem DAD i ELSD
  • klastra do bioinformatyki
  • dyfraktometru rentgenowskiego
  • mikroskopu fluorescencyjnego do kariotypowania i mFISH z systemem do mikrodysekcji
  • systemu mikromacierzowego do analizy ekspresji
  • skanera fluorescencyjnego oraz wycinarki plamek
 
Kolejna edycja Dni Otwartych planowana jest po zakończeniu budowy głównego budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii.