Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wniosek o Potwierdzenie Dofinansowania

21 maja 2007: Złożono Wniosek o Potwierdzenie Dofinansowania Projektu Małopolskiego Centrum Biotechnologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 2: Infrastruktura Sfery B+R