Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca z MetaSUB w monitorowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Krakowie

Współpraca z MetaSUB w monitorowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Krakowie

Opublikowany w zeszłym tygodniu artykuł o monitorowaniu wirusa SARS-CoV-2 przez naukowców z MCB przy współpracy Miasta Krakowa wpisuje się w globalny projekt monitorowania obecności wirusa SARS-CoV-2 w przestrzeni miejskiej. Działania koordynowane są przez konsorcjum MetaSUB i zostały szeroko omówione przez prestiżowy magazyn Wired.

Projekt we współpracy z Miastem Kraków

Prestiżowy magazyn Wired opublikował artykuł, w którym wymienia działania Miasta Kraków we współpracy z konsorcjum MetaSUB i naukowcami z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ prowadzących analizę skażenia przestrzeni miejskiej wirusem SARS-CoV-2. Miasto Kraków jest jednym z wymienionych w artykule 17 miast pilotażowych, które rozpoczęły zbieranie wymazów z miejsc publicznych w lutym i w marcu. W Krakowie próbki były zbierane zarówno do lokalnego projektu pilotażowego, którego wyniki zostały ostatnio opublikowane jak i do globalnego projektu MetaSUB, gdzie zebrany materiał został przesłany do nowojorskiego laboratorium profesora Chrisa Mason’a do analizy laboratoryjnej i dołączył do ponad 3000 próbek z pozostałych miast. W najbliższym czasie naukowcy z MCB wraz z partnerami z konsorcjum MetaSUB przystąpią do szczegółowej analizy otrzymanych danych. Celem pobierania wymazów i ich sekwencjonowania jest między innymi zrozumienie dynamiki przenoszenia wirusa w przestrzeniach miejskich. Wiedza ta może pomóc urzędnikom miejskim w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony obywateli we wczesnych stadiach epidemii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym poprzednim artykule

Konsorcjum MetaSUB

Dr hab. inż. Paweł Łabaj, kierownik Grupy Bioinformatyki, jest krajowym koordynatorem Międzynarodowego Konsorcjum MetaSUB jak i współzałożycielem stowarzyszenia MetaSUB Europe. Konsorcjum buduje profile molekularne miast na całym świecie, skupiając się na systemach transportu publicznego, które stanowią zogniskowaną przestrzeń interakcji ludzi. Niewiele wiadomo o dynamice mikrobiomu i metagenomu na zlokalizowanych tam powierzchniach wspólnego użytku, takich jak biletomaty, czy uchwyty w pojazdach, a interakcje z tymi powierzchniami mogą wpływać na zdrowie jednostek, jak również kondycję miast. 

 

 

Kraków dołączy do global City Sampling Day

Główną publiczną aktywnością konsorcjum MetaSUB jest coroczna akcja zbierania próbek, głównie z systemów komunikacji miejskiej, w pierwszy dzień lata - global City Sampling Day. Obecnie w tym wydarzeniu bierze udział ponad 100 metropolii z całego świata. W tym roku do światowego City Sampling Day dołączy Kraków, a rozpoczęte w tym celu prace koordynuje dr hab. inż. Paweł Łabaj we współpracy z Wydziałem ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa. Artykuł z opracowaniem wyników analizy próbek zebranych w poprzednich edycjach global City Sampling Day jest obecnie w recenzji a jego wersja preprint jest dostępna w serwisie bioRxiv.

 

 

 

W global City Sampling Day każdego roku uczestniczy kilkadziesiąt największych miast świata, w których zbierane jest tysiące próbek.