Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to międzynarodowy instytut badań podyplomowych będący częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego. Misją naszego instytutu jest prowadzenie badań naukowych  na światowym poziomie w oparciu o kontinuum od genów do białek, przez funkcje do badań translacyjnych. Koncentrujemy się również na interakcjach gospodarz-mikroorganizm-środowisko, interakcjach makrocząsteczkowych i sygnalizacji komórkowej.W MCB badania prowadzi obecnie 15 grup badawczych, którymi kierują liderzy grup (Senior Group Leaders oraz Early Career Researchers), posiadający szeroką wiedzą specjalistyczną, począwszy od bionauki, biologii strukturalnej, nauki o roślinach, genetyki, implantacji i płodności oraz wirusologii poprzez naukę o danych i AI.

Aby możliwe było utrzymanie wysokiej jakości badań na światowym poziomie,  Międzynarodowa Naukowa Rada Doradcza regularnie weryfikuje nasze postępy. Prowadzone badania zobszaru genomiki i biologii strukturalnej wspierane są przez Core Facilities  oraz bank komórek GMP funkcjonujący w warunkach zgodnych z Dobrą Praktyką Wytwarzania (Good Manufacturing Practice), zapewniając realizację potrzeb zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozbudowując infrastrukturę laboratoriów i rozszerzając nasz potencjał badawczo – naukowy kierujemy naszą ofertę do biznesu, przystosowując się do zmiennych wymagań nowoczesnego przemysłu. [link]

MCB jest międzynarodowym instytutem, około 30% naszych naukowców, w tym doktorantów, pochodzi z zagranicy, co czyni nas niepowtarzalną, międzynarodową społecznością z językiem angielskim jako językiem operacyjnym. W ramach MCB działa Grupa Max Planck pod kierownictwem dr hab. Sebastiana Glatta. Dzięki programowi Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri wiosną 2023 planujemy otwarcie drugiej grupy Max Planck.  Krajowe i międzynarodowe finansowanie, w tym uzyskane w ramach grantów instalacyjnych EMBO oraz ERC zapewnia ciągłe wsparcie naszej misji. Aktywnie uczestniczymy w kilku europejskich projektach Horizon. Rutynowo zabezpieczamy fundusze krajowe z agencji rządowych i fundacji wspierających, takich jak NCN, NCBiR i FNP.

Elementarną zasadą naszej działalności jest strategia otwartości w wymiarze kulturowym, naukowym i technologicznym. Oznacza to wymierne korzyści dla naukowców, dzielenie się przestrzenią i sprzętem, wysoki poziom mentoringu, wspieranie liderów grup oraz członków zespołów w procesie budowania kompetencji, umiejętności i efektywnego prowadzenia badań.

Strategia otwartości nie ogranicza się jednak tylko do pracy wewnątrz instytutu. Wierzymy w wykorzystanie naszych badań do wprowadzania zmian w szerszej społeczności, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym oraz międzynarodowym. Robimy to przy wsparciu i aktywnym partnerstwie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Miasta Kraków, władz lokalnych i krajowych.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij na link dotyczący naszej pracy nad koronawirusem [link].

eśli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszej społeczności, sprawdź nasze stałe oferty pracy [link] lub skontaktuj się z nami pod adresem [link].

 

Elementarną zasadą naszej działalności jest strategia otwartości w wymiarze kulturowym, naukowym i technologicznym. Oznacza to wymierne korzyści dla naukowców, dzielenie się przestrzenią i sprzętem, wysoki poziom mentoringu, wspieranie liderów grup oraz członków zespołów w procesie budowania kompetencji, umiejętności i efektywnego prowadzenia badań.