Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko Studenta studiów II stopnia w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie inżynierii białkowej (NCN Opus-18)

Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ ogłasza konkurs na stanowisko Studenta studiów II stopnia w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie inżynierii białkowej (NCN Opus-18).

Laboratorium Bionanonauki i Biochemii poszukuje obecnie studenta studiów magisterskich na pełnopłatny staż stypendialny, trwający do 2 lat. Wybrany kandydat dołączy do zespołu pracującego nad projektem związanym z produkcją problematycznych białek wewnątrz komórek bakteryjnych przy użyciu nanopojemników zbudownych z białkowych kapsydów - tzw. produkcją in capso. Projekt daje możliwość zdobycia doświadczenia w tzw. ewolucji ukierunkowanej, jednego z najpotężniejszych sposobów uzyskiwania białek o zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, a także w bionanotechnologii opartej na klatkach białkowych, popularnym naukowo temacie ze względu na swe potencjalne zastosowania w katalizie i medycynie.
Osoba na tym stanowisku będzie pracowała pod opieką dr Yusuke Azuma (https://www.azumag.com/) w grupie badawczej prof. Jonathan Heddle’a zlokalizowanej w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w pięknym mieście w Krakowie.

Kto może aplikować:
Idealny kandydat powinien posiadać dyplom studiów I stopnia oraz być studentem studiów II stopnia w Polskiej Uczelni w momencie rozpoczęcia badań w grancie. Bardziej szczegółowe wymagania programu i kryteria dołączenia do zespołu badawczego znajdują się poniżej:
1.    chęć nabycia umiejętności pracy laboratoryjnej w zakresie ukierunkowanej ewolucji białek;
2.    posiadanie wykształcenie w jednej z dyscyplin naukowych związanych z tym projektem*, np. biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biologia strukturalna, biologia komórki i nanotechnologia
3.    dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

*  Kierownik Projektu nauczy dodatkowych, specjalistycznych umiejętności.

Nasza oferta:
•    Stypendium studenckie w wysokości 2 000 pln/ m-c na okres do 24 m-cy.
•    Dostęp do laboratorium oraz opieka nad pracą magisterską.
•    Dostęp do podstawowych i nowoczesnych instrumentów badawczych takich jak, spektrometry, transmisyjna mikroskopia elektronowa, mikroskopia konfokalna, sortowanie komórek aktywowane fluorescencją itp.
•    Możliwości zaprezentowania swojej pracy podczas konferencji międzynarodowych.
•    Możliwość dołączenia do międzynarodowej i dynamicznej grupy naukowców.
•    Doskonałe szkolenie, zdobycie doświadczenia oraz rozwój umiejętności w zakresie projektowania i produkcji białek, ewolucji ukierunkowanej, kinetyki enzymów, biologii strukturalnej, biologii komórek, analizy nanocząstek itp.

Jak aplikować:
Dokumenty powinny zostać wysłane mailem (w formacie pdf, w języku angielskim, używając czcionki o rozmiarze przynajmniej 11pt) bezpośrednio do Kierownika Projektu dr Yusuke Azuma (yusuke.azuma@uj.edu.pl). Aplikacje powinny być oznaczone: “Opus-18_MS” i zawierać:

A.    List motywacyjny, z informacją dlaczego chcielibyście dołączyć do grupy badawczej.
B.    Curriculum vitae (CV).
C.    Krótki opis dotyczący osiągnięć naukowych i nagród zdobytych podczas dotychczasowej pracy naukowej (do 2 stron).
D.    Podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (wzór dostępny na stronie https://cawp.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia, „oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie”)


Ważne daty:

Termin rozpoczęcia konkursu: 23/06/2022r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31/07/2022r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 31/08/2022r.
Termin rozpoczęcia projektu: 01/10/2022r.

 

W razie pytań dotyczących wymagań, aplikacji proszę o kontakt z Kierownikiem Projektu yusuke.azuma@uj.edu.pl.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.