Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Genomiki Mikrobów w Małopolskim Centrum Biotechnologii (fundowany z programu NCN SONATA BIS 10) w dyscyplinie nauki biologiczne

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Genomiki Mikrobów w Małopolskim Centrum Biotechnologii (fundowany z programu NCN SONATA BIS 10) w dyscyplinie nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 , 116 ust. 2 pkt 3)
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ
odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowe szczegółowe wymagania:

  1. tytuł doktora w jednej z następujących dziedzin: biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka lub podobna,
  2. zainteresowanie tematyką ogłoszonego projektu i chęć wzięcia w nim udziału,
  3. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  4. umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych (np. na konferencji międzynarodowej),
  5. umiejętność korzystania ze wsparcia i współdziałanie z innymi członkami grupy.

Od idealnego kandydata wymaga się ponadto:

  1. dużego doświadczenia w posługiwaniu się jednym z wiodących języków programowania (np. R, Python, C/C++, Java) do celów analizy danych,
  2. doświadczenia w projektowaniu oprogramowania bioinformatycznego (np. za pomocą serwisu GitHub),
  3. dogłębnej wiedzy w co najmniej jednym z następujących obszarów badawczych: biologia strukturalna, biologia fagów, mikrobiologia, sekwencjonowanie genomu nowej generacji,
  4. osiągnięć w zakresie publikacji badań i prezentacji na konferencjach międzynarodowych.

 

Więcej informacji o stanowisku znajduje się na stronie: https://mostowylab.com/postdoc-sonata-bis

 

Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: MCB, UJ
Termin rozpoczęcia konkursu: 06.05.2022
Termin składania dokumentów: 30.06.2022
Data wytworzenia: 06.05.2022

Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf