Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dubin Lab | Krystalografia Białek

Dubin Lab | Krystalografia Białek

Krystalografia rentgenowska pozwala na określenie struktur makrocząsteczek biologicznych z rozdzielczością na poziomie atomu, zapewniając unikalny wgląd w zależności struktura-funkcja.

 

 

Tematyka badawcza

Grupa badawcza krystalografii białek prowadzona przez Grzegorza Dubina skupia się na wyznaczaniu, interpretacji i zrozumieniu struktur rentgenowskich cząsteczek biologicznych zaangażowanych dotyczących:

  • nowotworów
  • cukrzycy
  • transmembranowego transportu białek.

Zapewniamy również ekspertyzę w zakresie wspólnych przedsięwzięć w wielu obszarach badań podstawowych i stosowanych.

Interesują nas przede wszystkim badania oddziaływań białek oraz białek i substancji małocząsteczkowych w obrębie tematyki nowotworzenia i patogenezy bakterii. Obecnie realizujemy projekty własne obejmujące charakterystykę strukturalną kinaz o istotnej roli w procesach nowotworzenia, szlaku białka p53, bakteryjnych proteinaz o nieznanym mechanizmie katalizy oraz proteinaz gronkowcowych. Równolegle do badań krystalograficznych rozwijamy także techniki selekcji aptamerów (szczególnie jednoniciowego DNA) przeciwko celom molekularnym istotnym w procesach nowotworzenia. Poza badaniami własnymi prowadzimy także bogatą współpracę naukową oraz współpracę z przemysłem w zakresie innych tematów gdzie w rozwiązaniu problemów badawczych może być pomocna krystalografia rentgenowska białek.

Techniki badawcze i specjalistyczna aparatura

Pracownia Krystalografii Rentgenowskiej MCB posiada duże doświadczenie w rozwiązywaniu struktur białkowych oraz struktur kompleksów. Podstawą wyposażenia pracowni krystalografii jest dyfraktometr rentgenowski (RigakuMicroMax-007 HF) z detektorami CCD oraz IP. Przeszukiwanie warunków krystalizacji (ang. screening) prowadzone jest przy pomocy automatycznej stacji pipetującej (Phoenix RE). Pracownia jest także doskonale wyposażona w aparaturę do ekspresji, oczyszczania i analizy białek.

Projekty badawcze
  • Horizon 2020 Accelerated Early staGe dIScovery (akronim: AEGIS) - 2015-2018
  • NCBiR, Strategmed Terapie epigenetyczne w onkologii. (akronim: EPTHERON) - 2015-2018
  • NCN, Symfonia II Przejściowe stany białek w projektowaniu niskocząsteczkowych inhibitorów oddziaływań białko-białko - 2014-2018
  • NCN, Symfonia I Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium - rola w modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka - 2013-2017
  • NCN, Sonata BIS Nowe kinazy o istotnej roli w procesie nowotworowym – charakterystyka strukturalna – 2013-2017

Prof. dr hab. Grzegorz Dubin

Prof. dr hab. Grzegorz Dubin

więcej o Prof. dr hab. Grzegorz Dubin

Postdoc:

Stuti Patel

Doktoranci:

Oskar Lipiński

Artur Blat

Tabassum Sood