Dokumenty do pobrania

Oświadczenie o identyfikatorze podatkowym

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Oświadczenie o własności intelektualnej

Oświadczenie o miejscu pracy

Oświadczenie zapoznania się z procedurą antymobbingową

Oświadczenie PIT-2

Rachunek bankowy