Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Wydarzenia | Konferencje | Grupy badawcze | Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy z MCB wśród nagrodzonych podczas uroczystości obchodów 20-lecia działalności Centrum Transferu Technologii CITTRU

Naukowcy z MCB wśród nagrodzonych podczas uroczystości obchodów 20-lecia działalności Centrum Transferu Technologii CITTRU

15 czerwca w auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły się uroczyste obchody 20-lecia działalności Centrum Transferu Technologii CITTRU. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, firm i instytucji współpracujących z uczelnią, naukowców pracujących w UJ oraz pracowników CITTRU.

Prorektor UJ ds. badań naukowych prof. Piotr Kuśtrowski, wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym podkreślał rolę CTT CITTRU w budowie nowoczesnego uniwersytetu i znaczenie profesjonalnego wsparcia, jakie naukowcy otrzymują od pracowników Centrum.

Wydarzenie było okazją do uhonorowania najaktywniejszych naukowców UJ za wybitne osiągniecia w zakresie wynalazczości, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz świadczenia komercyjnych usług badawczych w ciągu minionego 5-lecia.

Nagrody otrzymali:

prof. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii wraz z zespołem,
prof. Alicja Józkowicz z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii wraz z zespołem,
dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ z Wydziału Biologii wraz z zespołem,
prof. Mirosław Żelazny z Wydziału Geografii i Geologii wraz z zespołem,
dr Jacek Kijowski z Małopolskiego Centrum Biotechnologii wraz z zespołem,
prof. Krzysztof Szczubiałka z Wydziału Chemii wraz z zespołem,
prof. Szczepan Zapotoczny z Wydziału Chemii wraz z zespołem,
prof. dr hab. Stefan Chłopicki z JCET wraz z zespołem,
prof. Monika Brzychczy-Włoch z Wydziału Lekarskiego UJ CM,
prof. Krzysztof Kamiński z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.

Laureaci, oprócz pamiątkowej statuetki, otrzymali dofinansowanie wybranego szkolenia, udziału w targach, konferencji lub wydania publikacji naukowej. Nagrody te zostały ufundowane ze środków Programu ID.UJ przeznaczonych na działania związane z przedsiębiorczością akademicką oraz dzięki wsparciu sponsorów uroczystości, którymi były  firmy: net-o-logy sp. z o.o., OPTEAM SA oraz iQure Pharma.

Wyróżnione zostały również najaktywniejsze Wydziały:

Chemii – będący liderem liczby zgłaszanych w UJ wynalazków;
Fizyki – zajmujący drugie miejsce w tej klasyfikacji;
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – ze względu na nie tylko znaczący dorobek patentowy, ale także realizowane na wydziale liczne badania zlecone;
Biologii –  należący do liderów przyjmowanych badań zleconych;
Małopolskie Centrum Biotechnologii – również znajdujące się w czołówce zarówno rankingu patentowego jak i badań zleconych.