Menu

Ośrodek Neurobiologii MCB UJ

Ośrodek Neurobiologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ to nowoczesne, doskonale wyposażone centrum naukowe, którego pomysłodawcą i kierownikiem jest prof. dr hab. Tadeusz Marek - specjalista w zakresie neuronauki poznawczej, posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji badań z wykorzystaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), traktografii (DTI), elektroencefalografii gęstego zapisu (dEEG) oraz okulografii (OG).

Na mocy porozumienia pomiędzy prof. dr hab. Kazimierzem Strzałką - kierownikiem Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ oraz prof. dr hab. Tadeuszem Markiem - kierownikiem Ośrodka Neurobiologii MCB UJ, a dr hab. Jackiem Ostaszewskim, prof. UJ - Dziekanem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz dr hab. Józefem Maciuszkiem, prof. UJ - Dyrektorem Instytutu Psychologii Stosowanej WZiKS UJ, Ośrodek Neurobiologii MCB UJ stanowi fuzję następujących laboratoriów badawczych z obszaru cognitive neuroscience: Pracowni Rezonansu Magnetycznego, Pracowni Encefalografii i Pracowni Gęstego Zapisu EEG (dEEG, w porozumieniu  z IPS WZiKS), Pracowni Eyetrackingowej i Pracowni Okulograficznej (OG, w porozumieniu  z IPS WZiKS). 

Zespół badawczy Zakładu Neuroergonomii (Instytut Psychologii Stosowanej, WZiKS UJ), stanowiący rdzeń nowopowstającego zespołu Ośrodka Neurobiologii MCB UJ, prowadzi badania dotyczące m.in. neuronalnych wskaźników błędu ludzkiego, monitorowania konfliktów, percepcji ryzyka oraz szeregu innych złożonych procesów poznawczych i emocjonalnych, stanowiących podstawę dla opracowywania systemów neuroadaptowalnych. Wspomniane badania uwzględniają zarówno zmienne kontekstualne, jak i indywidualne, takie jak stan emocjonalny i motywacyjny, charakter poznawczego obciążenia, poziom zmęczenia i senności oraz zmienność okołodzienna i chronotyp.

W chwili obecnej zespół realizuje badania dotyczące:

  1. systemów detekcji i korygowania błędnych reakcji sakadycznych oka - określenie okołodziennej zmienności wzorców aktywności bioelektrycznej mózgu w stanie chronicznego deficytu snu
  2. wpływu cech temperamentalnych na zróżnicowanie neuronalnej aktywności w zakresie monitorowania błędów oraz uczenia się w warunkach kary i nagrody.
  3. wpływu pory dnia na neuronalne mechanizmy leżące u podłoża zniekształceń pamięci
  4. wpływu krótkiej fali światła widzialnego na procesy degeneracyjne i patologie siatkówki oka oraz na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego.

Website:

http://www.neurobiology.mcb.uj.edu.pl/