Menu

Ośrodek Bioremediacji MCB

Ogólne informacje

Ośrodek Bioremediacji Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizuje się w zastosowaniu mikroorganizmów w fitoremediacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Pozyskiwane kultury grzybów, promieniowców i innych mikroorganizmów są charakteryzowane morfologicznie i molekularnie a następnie testowane w odniesieniu do przydatności w fitoremediacji. Rośliny użyte w eksperymentach są badane pod względem zawartości metali ciężkich. Kolejne obszary badań obejmują wpływ czynników środowiska na ekspresję genów w roślinach.
 
Ośrodek zajmuje się również pracami związanymi z mikrobiologią powietrza, budynków, dzieł sztuki i tekstyliów. Nasze ostatnie badania dotyczą wykorzystania nanocząsteczek w bioremediacji.

» Badania

Zespół naukowców Ośrodka Bioremediacji zrealizował w ostatnich latach badania naukowe w ramach sześciu grantów Unii Europejskiej:
 • Ocena toksyczności gleb przy zastosowaniu grzybów arbuskularnych w ramach współpracy międzynarodowej
 • Sposoby detoksyfikacji metali ciężkich u roślin mikoryzowych oraz glonów z terenu hałdy pirytowej w Portugalii
 • Wprowadzenie roślin kserotermicznych na teren hałd cynkowo-ołowiowych; zaproponowano nową metodę rekultywacji hałd przemysłowych o wysokim stężeniu metali ciężkich i pH podłoża bliskiego 7. W eksperymencie zastosowano kilkanaście gatunków roślin, które dotychczas nie były proponowane w fitoremediacji
 • Wpływ radioaktywnego cezu na wzrost grzybów saprobowych i mikoryzowych. Badania te będą stanowiły podstawę do opracowania metod fitoremediacji terenów skażonych radioaktywnie
 • Ekotoksykologia nanocząsteczek srebra w fitoekstrakcji cezu
 • Opracowanie konsorcjum bakteryjno-grzybowego do rekultywacji hałd przemysłowych z demonstracją efektów w kilku krajach Unii Europejskiej
 
Zaplecze badawcze ośrodka stanowią następujące laboratoria:
 • Laboratorium badań grzybów in vitro
 • Laboratorium hodowli roślin in vitro
 • Laboratorium HPLC (high-performance liquid chromatography)
 • Laboratorium badań genetycznych
 • Laboratorium analiz nieorganicznych
 • Szklarnia doświadczalna
 
Wyposażenie naszych laboratoriów:
 • AAS (atomic absorption spectrometer)
 • Aparat HPLC (high-performance liquid chromatography)
 • Real-time PCR Thermal Cycler
 • Spektrofotometr
 • Mikroskop świetlny i fluorescencyjny
 • Mikroskop stereoskopowy
 • Komora laminarna
 • Komora PCR
 • Komory klimatyczne do hodowli roślin
 • Inkubatory CO2
 • Inkubatory do hodowli grzybów i bakterii
 • Inkubatory z wytrząsaniem
 • Aparat do elektroforezy poziomej i pionowej
 • Urządzenie do elektrotransferu białek
 • Wirówka z chłodzeniem

» Zespół badawczy

 • prof. dr hab. Katarzyna Turnau - kierownik Ośrodka Bioremediacji MCB;
 • prof. dr hab. Halina Gabryś,
 • dr inż. Rafał Ważny,
 • dr Piotr Rozpądek,
 • dr Przemysław Ryszka,
 • dr Agnieszka Katarzyna Banaś,
 • dr Olga Sztatelman,
 • dr Wojciech Strzałka,
 • dr Andrzej Waloszek,
 • studenci i pracownicy techniczni. 

» Publikacje

Strzałka W, Aggarwal C, Krzeszowiec W, Jakubowska A, Sztatelman O,  Banaś AK. 2015. Arabidopsis PCNAs form complexes with selected D-type cyclins. Frontiers in Plant Science 6:516. doi: 10.3389/fpls.2015.00516

Sztatelman O, Grzyb J, Gabryś H, Banaś AK. 2015. The effect of UV-B on Arabidopsis leaves depends on light conditions after treatment. BMC Plant Biology 15:281 doi:10.1186/s12870-015-0667-2

Podda F., Medas D., De Giudici G., Ryszka P., Wolowski K., Turnau K. 2013. Zn biomineralization processes and microbial biofilm in a metal-rich stream (Naracauli, Sardinia). Env Sci Pollut Res DOI: 10.1007/s11356-013-1987-0

Turnau,K., Przybyłowicz W.J., Ryszka P., Orłowska E., Anielska T., Mesjasz-Przybyłowicz J. 2013. Mycorrhizal fungi modify element distribution in gametophytes and sporophytes of a fern Pellaea viridis from metaliferous soils. Chemosphere 92:1267-1273

Orłowska E., Przybyłowicz W., Orlowski D., Mongwaketsi N. P., Turnau K., Mesjasz-Przybyłowicz J. 2013. Mycorrhizal colonization affects the elemental distribution in roots of Ni-hyperaccumulator Berkheya coddii Rorssler. Environmental Pollution 175: 100-109.

Wróbel-Kwiatkowska M., Turnau, K., Góralska K., Anielska T., Szopa J. 2012. Effects of genetic modifications to flax (Linum usitatissimum) on arbuscular mycorrhiza and plant performance. Mycorrhiza 22:493-499.

Orłowska E., Godzik B., Turnau K. 2012. Effect of different arbuscular mycorrhizal fungal isolates on growth and arsenic accumulation in Plantago lanceolata L.
Environmental Pollution 168:121-130. [view the article

Zubek S., Mielcarek S., Turnau K. 2012. Hypericin and pseudohypericin concentrations of a valuable medicinal plant Hypericum perforatum L. are enhanced by arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza 22:149-156. [view the article]

Turnau K., Gawroński S, Ryszka P, Zook D. 2012. Mycorrhizal-Based Phytostabilization of Zn–Pb Tailings: Lessons from the Trzebionka Mining Works (Southern Poland). In: Kothe E., Varma A. (eds.) Bio-Geo Interactions in Metal-Contaminated Soils. Soil Biology 31. Springer, Berlin,  327-348.[ view the article]  

Blaszkowski J., Kovács G.M., Gáspár B., Balázs T., Buscot F., Ryszka P. 2012. The arbuscular mycorrhizal Paraglomus majewskii sp. nov. represents a distinct basal lineage in Glomeromycota. Mycologia 104:148-156. [view the article

Zubek S., Mielcarek S., Turnau K. 2011. Hypericin and pseudohypericin concentrations of a valuable medicinal plant Hypericum perforatum L. are enhanced by arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza 22:149–156. [view the article

Turnau K. 2011. Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Restoration of Mine Tailings. In: Greipsson S. (ed) Restoration Ecology. Jones and Bartlett Learning 8.2: 201-205.

Orłowska E., Przybyłowicz W., Orlowski D., Turnau K., Mesjasz-Przybyłowicz J. 2011. The effect of mycorrhiza on the growth and elemental composition of Ni-hyperaccumulating plant Berkheya coddii Roessler. Environmental Pollution 159:3730-3738. [view the article]

Kaczor A., Turnau K., Baranska M. 2011. In situ Raman imaging of astaxanthin in a single microalgal cell. Analyst 136:1109-1112.  [view the article

Orłowska E., Orłowski D. Mesjasz-Przybyłowicz J., Turnau K. 2011. Role of mycorrhizal colonization in plant establishment on an alkaline gold mine tailing. International Journal of Phytoremediation 13:185–205. [view the article

Bothe H., Regvar M., Turnau K. 2010. Arbuscular Mycorrhiza, Heavy Metal, and Salt Tolerance. In:  Sherameti I, Varma A. (eds.) Soil Heavy Metals. Soil Biology 19. Springer, 87-111.

Marzec K.M., Murowana M., Turnau K., Proniewicz L.M., Barańska M. 2010. Identification of Arbuscular Mycorrhizal Fungal (AMF) spore components. AIP Conference Proceedings 1267: 340-341.[ view the article

Dubchak S., Ogar A., Mietelski J.W., Turnau K. 2010. Influence of silver and titanium nanoparticles on arbuscular mycorrhiza colonization and accumulation of radiocaesium in Helianthus annuusSpanish Journal Of Agricultural Research Sp. Iss. 1, 8: 103-108. [view the article

Janik P., Tylko G., Ostachowicz B., Turnau K. 2010. Elemental composition of Physarum compressum Alb. et Schw. sporocarps and their structures cultivated on rabbit dung and agar substrates. Microscopy Research and Technique 73(12):1134-1142. [view the article]

Turnau K., Ryszka P., Wojtczak G. 2010. Metal tolerant mycorrhizal plants: a review from the perspective on industrial waste in temperate region. In: Koltai H., Kapulnik Y. (eds.) Arbuscular mycorrhizas: physiology and function. Springer, 257-276.

Turnau, K., Ostachowicz, B., Wojtczak, G., Anielska, T., Sobczyk, L. 2010.  Metal uptake by xerothermic plants introduced into Zn-Pb industrial wastes. Plant and Soil 337(1): 299-311.  [view the article

Bothe H., Turnau K., Regvar M. 2010.  The potential role of arbuscular mycorrhizal fungi in protecting endangered plants and habitats. Mycorrhiza 20(7): 445-457.[ view the article]

H. Goodrich-Blair, J.-M. Ané, J.D. Bever, S.R. Bordenstein, M. Bright, J.M. Chaston, K. Clay, C.R. Currie1, A.E. Douglas, N. Gerardo, M.J. Harrison, R.E. Ley, M. McFall-Ngai, A. Mukherjee, B. Rader, K.F. Raffa, E.G. Ruby, M.B. Saffo, M.-A. Selosse, J.L. Sonnenburg, S.P. Stock, G. Suen, K. Turnau, M. Udvardi, K.L. Visick, V.M. Weis. 2010. Symbiosis research, technology, and education: Proceedings of the 6th International Symbiosis Society Congress held in Madison Wisconsin, USA, August 2009. Symbiosis 51(1): 1-12 .[ view the article]

Tylko G., Dubchak S., Banach Z., Turnau K. 2010. Monte Carlo Simulation to Determine Geometry Effects on Quantitative X-ray Microanalysis in Plant Cell Walls Using Gelatin Standards. X-Ray Optics And Microanalysis: Proceedings of the 20th International Congress. AIP Conference Proceedings 1221: 93–97.[ view the article]

Mietelski J.W., Dubchak S., Błazej S., Anielska T., Turnau K. 2010. 137Cs and 40K in fruiting bodies of different fungal species collected in a single forest in southern Poland. Journal of Environmental Radioactivity 101(9):706-711 [view the article]     

Jurkiewicz A., Ryszka P., Anielska T., Waligórski P., Białońska D., Góralska K., Tsimilli-Michael M., Turnau K. 2010. Optimization of culture conditions of Arnica montanaL.: effects of mycorrhizal fungi and competing plants. Mycorrhiza 20(5): 293–306. [view the article]

Stojakowska A., Malarz J., Zubek S., Turnau K., Kisiel W. 2010. Terpenoids and phenolics from Inula ensifoliaBiochemical Systematics and Ecology 38(2):  232–235. [view the article]

Zubek S., Stojakowska A., Anielska T., Turnau K. 2010. Arbuscular mycorrhizal fungi alter thymol derivative contents of Inula ensifolia L.. Mycorrhiza 20:497-504. [view the article]

Błaszkowski J., Wubet J., Harikumar V. S., Ryszka P., Buscot F. 2010. Glomus indicum, a new arbuscular mycorrhizal fungus. Botany 88(2): 132–143. [view the article]

Ryszka P., Błaszkowski J., Jurkiewicz A., Turnau K. 2010. Arbuscular mycorrhiza of Arnica montana under field conditions—conventional and molecular studies.Mycorrhiza 20:551-557. [view the article]

» Oferta badawcza

 • Selekcja roślin do fitoremediacji
 • Fitoremediacja terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi
 • Opracowanie bionawozów do inokulacji drzew i roślin zielnych w terenach zdegradowanych
 • Inokulacja roślin grzybami mikoryzowymi
 • Inokulacja roślin rzadkich i chronionych (Natura 2000, Parki Narodowe) grzybami mikoryzowymi
 • Produkcja inokulum do upraw z ekologiczną żywnością
 • Ocena efektywności szczepionek mikoryzowych
 • Analiza zawartości metali ciężkich w roślinach i podłożu
 • Modyfikacja oddziaływań roślin z grzybami endofitycznymi
 • Kontrola mykologiczna trawników (np. pola golfowe)
 • Monitoring stanu fizjologicznego roślin
 • Analizy mikrobiologiczne podłoża, powietrza, wody i drewna
 • Analizy mikrobiologiczne budynków
 • Analizy mikrobiologiczne dzieł sztuki i tekstyliów
 • Analizy fitopatologiczne drzew i roślin zielnych
 
 • Synteza nanocząsteczek z użyciem mikroorganizmów i roślin (green technology)
 • Analiza toksyczności nanocząsteczek względem grzybów i roślin
 • Bioremediacja terenów przemysłowych z wykorzystaniem nanocząsteczek
 • Wykorzystanie nanocząsteczek w produkcji tworzyw sztucznych odpornych na bakterie
 
 • Wprowadzenie różnych gatunków roślin do hodowli in vitro
 • Mikrorozmnażanie i różnicowanie roślin trudnych w hodowli
 • Analiza genetyczna polimorfizmu w roślinach
 • Analiza genetyczna roślin przeznaczonych do fitoremediacji
 • Klonowanie i charakterystyka genów metabolizmu metali ciężkich w roślinach
 
Ośrodek Bioremediacji współpracuje z licznymi polskimi i zagranicznymi centrami naukowymi oraz z uniwersytetami, przedsiębiorstwami i jednostkami samorządowymi.
 
Nieustannie poszukujemy nowych partnerów zainteresowanych zarówno prowadzeniem badań naukowych jak i wykorzystaniem ich wyników. Zapraszamy do współpracy jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa związane z rolnictwem, zakłady górnicze i chemiczne a także przemysł tworzyw sztucznych.
 

» Kontakt

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7A

30-387 Kraków

www.mcb.uj.edu.pl

 

Kierownik Ośrodka Bioremediacji MCB UJ

Prof. dr hab. Katarzyna Turnau

e-mail: katarzyna.turnau@uj.edu.pl

 

Ekspert ds. transferu technologii

Dr inż. Rafał Ważny

e-mail: rafal.wazny@uj.edu.pl