Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.385.2023)

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej stopień doktora;
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 
• biorą czynny udział w życiu naukowym.
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
 
Kryteria kwalifikacyjno-projektowe:
• Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
• Uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, tj. Uniwersytet Jagielloński.
• W ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy.
 
Pozostałe kryteria: 
• doktorat z dziedziny biologii molekularnej lub podobniej (biologia, biochemia, biologia medyczna, biotechnologia),
• doświadczenie w zakresie biologii komórek i edycji genów (CRISPR/Cas9), 
• albo doświadczenie w analizy szlaków sygnałowych wapnia w komórkach, 
• albo z doświadczeniem analizy strukturalnej białek,
• mile widziane doświadczenie w pracy z komórkami śródbłonka albo analizach bioinformatycznych i metabolomiki funkcjonalnej komórki,
• znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+; umiejętność czytania, rozumienia i pisania w naukowym języku angielskim,
• znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego
• umiejętność współpracy, sumienność, aktywność,
• chęć poznawania i aplikowania nowych technik badawczych.
 
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 31.01.2024
Data wytworzenia: 29.12.2023
 
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf