Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dwa stanowiska doktoranta/stypendysty w pracowni KIND Małopolskiego Centrum Biotechnologii w projekcie OPUS 23 „Zmiana paradygmatu leczenia cukrzycy - wykorzystanie inżynierii tkankowej”

Projekt dotyczy badań nad zmianą paradygmatu leczenia cukrzycy z wykorzystaniem inżynierii tkankowej. W ostatnich dziesięcioleciach zaobserwowano znaczące zmiany w czynnikach stylu życia, takich jak dieta, aktywność fizyczna i ekspozycja na mikroorganizmy, które przyczyniają się do rosnącej częstości występowania nadwagi i otyłości na całym świecie. To z kolei prowadzi do licznych powikłań i poważnych schorzeń związanych z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca. Cukrzyca jest obecnie traktowana jako choroba przewlekła wymagająca leczenia podtrzymującego przez całe życie. Naturalna i długotrwała regeneracja masy komórek beta skutkująca faktycznym wyleczeniem cukrzycy jest ważnym kamieniem milowym, którego wszyscy oczekujemy.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:
Jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ;
ma ukończone studia II stopnia na kierunku biotechnologia, biologia lub na kierunkach pokrewnych;
bierze czynny udział w życiu naukowym (publikacje, nagrody, stypendia, wystąpienia na konferencjach i sympozjach)
posiada pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej 
wykazuje się praktyczną znajomością przynajmniej kilku z wymienionych technik: 
techniki z zakresu izolacji i hodowli komórek (linie komórkowe, organoidy i izolowane wysepki trzustkowe) 
Immunohistochemia, mikroskopia fluorescencyjna/konfokalna 
Immunoprecypitacja, ELISA, Western Blot
biologia molekularna (qPCR, transfekcja, edycja genomu CRISPR/Cas9) 
ścieżki sygnałowe kinaz- wpływ hamowania z udziałem zoptymalizowanych inhibitorów
eseje I testy dla badania wpływu inhibitorów na kinazy białkowe
 
ma komunikatywną znajomość języka angielskiego oraz praktyczną znajomość programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, GraphPad. 
 
Stanowisko: doktorant/stypendysta
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 27.11.2023
Data wytworzenia: 21.11.2023 
 
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf

Do konkursu zgłosiły się dwie kandydatki: p. Beril Anita Yigit oraz p. Alicja Bis. Komisja zaakceptowała obie kandydatury.