Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

Kryteria kwalifikacyjne
Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
biorą czynny udział w życiu naukowym.
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania
 
Kryteria kwalifikacyjno-projektowe:
uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, tj. 2023 r.
uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, tj. Uniwersytet Jagielloński.
kierownik projektu dr Tomasz Kościółek, którego tyczy się ogłoszenie konkursowe, nie może być promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata.
Pozostałe kryteria:
posiadają tytuł doktora w dziedzinie informatyki, lub biologii, bioinformatyki, fizyki, matematyki lub pokrewnej,
posiadają doskonałą znajomość języka angielskiego, 
posiadają doświadczenie w analizie danych metagenomicznych,
posiadają doświadczenie w technikach uczenia, maszynowego od strony teoretycznej oraz implementacji,  
posiadają doświadczenie w przynajmniej jednym języku programowania (zwłaszcza Python), 
wykazują chęć do współpracy, 
wykazują chęć pracy interdyscyplinarnej, 
doceniają znaczenie komunikacji i interakcji z innymi członkami grupy, współpracownikami i pracownikami Centrum.
 
Stanowisko: ADIUNKTA
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 01.05.2023
Data wytworzenia: 17.04.2023
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf