Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

Wymagania kwalifikacyjne
 
Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 
biorą czynny udział w życiu naukowym;
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania
 
posiadają wykształcenie w jednej z dyscyplin naukowych związanych z tym projektem, np. biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biologia strukturalna, biologia komórki i biologia chemiczna;
wykazują znajomość tematyki związanej z treścią ogłoszonego projektu,
posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
spełniają kryteria formalne konkursu określone przez Narodowe Centrum Nauki (Stanowisko Rady NCN_Post-doc )
posiadają kilkuletnie doświadczenie w pracy naukowej / laboratoryjnej, mile widziane w ewolucji ukierunkowanej; 
posiadają wysoką motywacja do realizacji projektu inżynierii białek;
wykazują się publikacją co najmniej jednego artykułu, jako pierwszy autor, w czasopiśmie recenzowanym (jeżeli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długi czas recenzji, zgłoszenie patentowe itp., proszę zaznaczyć to we wniosku);
wykazują chęć do samorozwoju w kierunku naukowym związanym z kierunkiem projektu;
 
Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 28.02.2023
Data wytworzenia: 14.02.2023
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf