Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

Wymagania kwalifikacyjne
 
Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 
biorą czynny udział w życiu naukowym.
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania
 
Doktorat z dziedziny nauk o ziemi, najlepiej biologii, medycyny lub podobniej (biochemia, biologia medyczna, biotechnologia).
Doświadczenie w zakresie biologii komórek i zarodków oraz znajomość technik obrazowania oraz biologii molekularnej, doświadczenie w przeprowadzaniu chirurgii na zwierzętach (mysz), doświadczenie w przeprowadzaniu testów metabolicznych i behawioralnych na modelach zwierzęcych.
Doświadczenie w mikromanipulacji i hodowli oocytów 
i zarodków oraz ich analizie molekularnej.
Znajomość analiz mikropęcherzyków i egzosomów.
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.
Znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego.
Umiejętność współpracy, sumienność, aktywność.
Chęć poznawania nowych technik badawczych.
Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, tj. 2023 r.
Uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, tj. Uniwersytet Jagielloński, lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora. 
Kierownik projektu, którego tyczy się ogłoszenie konkursowe, nie może być promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata.
 
Stanowisko: ADIUNKT
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 15.03.2023
Data wytworzenia: 13.02.2023
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf