Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników w Małopolskim Centrum Biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej stopień doktora; 
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 
• biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania
 
• Doświadczenie w prowadzeniu pomiarów synchrotronowych (przynajmniej 3 różne źródła synchrotronowe);
• Współautorstwo przynajmniej 25 struktur krystalicznych zdeponowanych w Protein Data Bank;
• Współautorstwo przynajmniej 20 artykułów naukowych z zakresu biologii strukturalnej;
• Doświadczenie z zakresu metod krystalografii makromolekuł tj. krystalizacja z wykorzystaniem infrastruktury wysokoprzepustowej, zbieranie danych dyfrakcyjnych, znajomość oprogramowania z pakietów CCP4 i Phenix;
• Doświadczenie w co najmniej jednej komplementarnej do krystalografii metodzie biologii strukturalnej (np. cryoEM).

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 05.03.2023
Data wytworzenia: 03.02.2023

Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Polecamy również
Oferta pracy na stanowisko techniczne w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii
Oferta pracy na stanowisko techniczne w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii
Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY w Laboratorium Biologii Rozwoju (Developmental Biology Laboratory) w Małopolskim Centrum Biotechnologii w ramach projektu OPUS 21, NCN
Konkurs na stanowisko STYPENDYSTY w Laboratorium Biologii Rozwoju (Developmental Biology Laboratory) w Małopolskim Centrum Biotechnologii w ramach projektu OPUS 21, NCN
REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA
REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA
Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko SPECJALISTY inżynieryjno-technicznego
Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko SPECJALISTY inżynieryjno-technicznego