Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników w Małopolskim Centrum Biotechnologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej stopień doktora; 
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy; 
• biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania
 
• Doświadczenie w prowadzeniu pomiarów synchrotronowych (przynajmniej 3 różne źródła synchrotronowe);
• Współautorstwo przynajmniej 25 struktur krystalicznych zdeponowanych w Protein Data Bank;
• Współautorstwo przynajmniej 20 artykułów naukowych z zakresu biologii strukturalnej;
• Doświadczenie z zakresu metod krystalografii makromolekuł tj. krystalizacja z wykorzystaniem infrastruktury wysokoprzepustowej, zbieranie danych dyfrakcyjnych, znajomość oprogramowania z pakietów CCP4 i Phenix;
• Doświadczenie w co najmniej jednej komplementarnej do krystalografii metodzie biologii strukturalnej (np. cryoEM).

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 05.03.2023
Data wytworzenia: 03.02.2023

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

Polecamy również
REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.186.2024)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.186.2024)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.183.2024)

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1227.1101.183.2024)

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ (1227.1101.116.2024)

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ (1227.1101.116.2024)

Kierownik projektu NCN OPUS 25 ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty w Małopolskim Centrum Biotechnologii w Laboratorium Fotobiologii w zakresie: biologii roślin/fotobiologii

Kierownik projektu NCN OPUS 25 ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty w Małopolskim Centrum Biotechnologii w Laboratorium Fotobiologii w zakresie: biologii roślin/fotobiologii