Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Kryteria kwalifikacyjne
Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
posiadają co najmniej stopień doktora,
posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
biorą czynny udział w życiu naukowym,
posiadają co najmniej tytuł doktora w zakresie: biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki lub nauki pokrewnej,
wykazują znajomość tematyki związanej z treścią ogłoszonego projektu,
posiadają doskonałą znajomość języka angielskiego w mowie 
i w piśmie,
posiadają umiejętność prezentacji swojej pracy (mile widziane doświadczenie w prezentacji na co najmniej jednej konferencji międzynarodowej),
potrafią pracować w zespole, cenią wsparcie i interakcje z innymi członkami grupy,
spełniają kryteria formalne konkursu określone przez Narodowe Centrum Nauki
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania
 
posiadają duże doświadczenie w posługiwaniu się językami programowania do celów analizy danych (np. R, Python, C/C++, Java),
posiadają doświadczenie w projektowaniu pipeline bioinformatycznych (np. za pomocą serwisu GitHub),
posiadają dogłębną wiedzą w co najmniej jednej z następujących dziedzin: biologia strukturalna, biologia fagowa, mikrobio-logia, genomika danych sekwencyjnych następnej generacji,
posiadają znaczny dorobek w postaci publikacji badań i ich prezentowania na międzynarodowych konferencjach.
 
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 12.02.2023
Data wytworzenia: 10.01.2023
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf