Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Kryteria kwalifikacyjne:
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 
posiadają co najmniej stopień doktora; 
posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  
biorą czynny udział w życiu naukowym.
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
 
Doświadczenie w kierowaniu laboratorium typu „Core Facility” z zakresu krystalizacji białek 
Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych (np. NCN) 
Doświadczenie w prowadzeniu pomiarów synchrotronowych (przynajmniej 3 różne źródła synchrotronowe) 
Współautorstwo przynajmniej 25 struktur krystalicznych zdeponowanych w Protein Data Bank 
Współautorstwo przynajmniej 20 artykułów naukowych w tym przynajmniej 3 artykułów jako autor korespondencyjny z zakresu biologii strukturalnej 
Doświadczenie z zakresu metod krystalografii makromolekuł tj. krystalizacja z wykorzystaniem infrastruktury wysokoprzepustowej, zbieranie danych dyfrakcyjnych, znajomość oprogramowania z pakietów CCP4 i Phenix
 
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 14.01.2023
Data wytworzenia: 14.12.2022
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf