Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko Stypendysty w Małopolskim Centrum Biotechnologii w Laboratorium Fotobiologii w zakresie: biologii roślin/fotobiologii

Kierownik projektu OPUS21 „W jaki sposób fototropina2 kontroluje ułożenie chloroplastów w Arabidopsis?” ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty w Małopolskim Centrum Biotechnologii w Laboratorium Fotobiologii w zakresie: biologii roślin/fotobiologii

Laboratorium Fotobiologii, kierowane przez dr Justynę Łabuz, zajmuje się wpływem światła krótkofalowego (niebieskiego i UV) na funkcjonowanie roślin. Wybrany kandydatka/kandydat dołączy do zespołu realizującego projekt OPUS pod tytułem „W jaki sposób fototropina2 kontroluje ułożenie chloroplastów w Arabidopsis?” Nr Umowy UMO-2021/41/B/NZ1/02826, NR PSP: K/PBO/000895., finansowany przez NCN, którego celem jest zrozumienie przekazu sygnału roślinnego receptora światła niebieskiego, fototropiny2.
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące wymogi kwalifikacyjne:
1) wykazująca predyspozycje do pracy badawczej
2) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów lub jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni
3) posiadają doświadczenie w pracy nad procesami zależnymi od światła (praca w ciemności), znajomość fotobiologii, umiejętności związane z pomiarami parametrów świetlnych i ruchów chloroplastów
4) posiadają doświadczenie z zakresu biologii molekularnej roślin, włącznie z technikami klonowania, transformacji organizmów pro i eukariotycznych (roślin)
5) posiadają doświadczenie białek ekspresji w układach heterogenicznych oraz ich oczyszczania metodami chromatografii powinowactwa
6) opanowały umiejętności związane z sterylizacją roślin i prowadzeniem kultur in vitro
7) opanowały podstawy pracy z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i konfokalnej
 
Stanowisko: Stypendysta
Jednostka: MCB, UJ
Termin rozpoczęcia konkursu: 24.11.2022
Termin składania dokumentów: 22.12.2022
Data wytworzenia: 24.11.2022
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.01.2023
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf

Wyniki konkursu:

Stypendium otrzymuje Pani Aneta Bażant, jedyny kandydat spełniający wymagania konkursu.

Polecamy również
REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA