Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w MAŁOPOLSKIM CENTRUM BIOTECHNOLOGII

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
wykazują predyspozycje do pracy badawczej.
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
1)  posiadać wiedzę specjalistyczną z zakresu biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub dyscyplinie związanej z tzw. life science,
2) posiadać duże doświadczenie w biologii molekularnej, genetyce drożdży i biochemii białek/RNA,
3) posiadać międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (najlepiej prowadzenie badań w zagranicznych jednostkach badawczych przez co najmniej 3 lata),
4) posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie
i piśmie,
5) posiadać dobre umiejętności prezentacji (idealny kandydat powinien mieć w dorobku przynajmniej jedno wystąpienie na międzynarodowej konferencji),
6) być zainteresowany pracą w środowisku multidyscyplinarnym, silnie nastawionym na współpracę,
7) aktywnie współpracować z innymi członkami laboratorium,
8) posiadać w dorobku co najmniej jedną publikację naukową jako pierwszy autor w międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie (ISIS WoS, w ciągu ostatnich 3 lat)
 
Stanowisko: ASYSTENT
Jednostka: MCB, UJ
Termin rozpoczęcia konkursu: 15.11.2022
Termin składania dokumentów: 15.12.2022
Data wytworzenia: 15.12.2022
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf