Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera | Oferty pracy

Dołącz do zespołu MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biochemii i biologii strukturalnej

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu w Małopolskim Centrum Biotechnologii w zakresie biochemii i biologii strukturalnej

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
wykazują predyspozycje do pracy badawczej.
 
 
Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
Idealni kandydaci:
- mają odpowiedni dorobek naukowy z zakresu biologii strukturalnej,
- biorą czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- posiadają doświadczenie pracy w międzynarodowej jednostce badawczej,
- posiadają przynajmniej jedną oryginalną publikację naukową, w której są wiodącym autorem.
 
Ponadto oczekuje się, że kandydat/tka będzie posiadał/ła wcześniejszą wiedzę i doświadczenie w zakresie:
1. ekspresji białek rekombinowanych w systemach bakteryjnych i eukariotycznych
2. oczyszczania białek metodami chromatograficznymi,
3. doświadczenie w pomiarach kriomikroskopii elektronowej (cryoEM)
4. przygotowanie próbek białkowych do badań z wykorzystaniem spektrometrii mas i znakowania 
5. doświadczenie w badaniu oddziaływań białkowych z wykorzystaniem metody koimmunoprecypitacji
 
Stanowisko: ASYSTENTA
Jednostka: MCB, UJ
Termin rozpoczęcia konkursu: 03.11.2022
Termin składania dokumentów: 17.11.2022
Data wytworzenia: 03.11.2022
 
Szczegóły w załączniku

Szczegóły Ogłoszenia.pdf

RODO.pdf

Polecamy również
Konkurs na stanowisko SAMODZIELNEGO BIOLOGA w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii
Konkurs na stanowisko SAMODZIELNEGO BIOLOGA w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii
Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii
Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii
Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii